Hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên theo thông tư 152

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/07/2024 3 phút đọc

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hàng Thông tư 152 hướng dẫn chi tiết về luật thuế tài nguyên. Theo đó, cơ sở để tính thuế tài nguyên sẽ dựa trên cơ sở nào để tính? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và Hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên theo thông tư 152 như sau:

Hướng dẫn cách tính thuế tài nguyên theo thông tư 152

Căn cứ tính thuế tài nguyên là sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế tài nguyên, thuế suất thuế tài nguyên.

Công thức tính thuế

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế đơn vị tài nguyên x Thuế suất thuế tài nguyên

Trường hợp được cơ quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải nộp trên một đơn vị tài nguyên khai thác thì số thuế tài nguyên phải nộp được xác định như sau:

Thuế tài nguyên phải nộp trong kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Mức thuế tài nguyên ấn định trên một đơn vị tài nguyên khai thác

Việc ấn định thuế tài nguyên được thực hiện căn cứ vào cơ sở dữ liệu của cơ quan Thuế, phù hợp với các quy định về ấn định thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Theo đó tính thuế tài nguyên sẽ dựa trên sản lượng tài nguyên tính thuế, giá tính thuế tài nguyên, thuế suất thuế tài nguyên.

Toàn văn thông tư 152

Mời các bạn xem đầy đủ thông tư 152

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những người nộp thuế tài nguyên theo thông tư 152

Những người nộp thuế tài nguyên theo thông tư 152

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo