Hợp lý hóa đơn trên 20 triệu KHÔNG chuyển khoản

Dao Huu Linh Tác giả Dao Huu Linh 10/07/2018 5 phút đọc

Thanh toán hóa đơn trên 20 triệu bằng tài khoản cá nhân có bị loại chi phí và thuế GTGT khấu trừ hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ như sau:

Hợp lý hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản

Hợp lý hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản

Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Tổng cục thuế có công văn Số: 5465/TCT-KK trả lời Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam với nội dung:

Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (sau đây gọi là “Công ty”) ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho người bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế vào tài khoản của cá nhân.

Nếu hình thức thanh toán này được:

♦ Quy định cụ thể tại quy chế quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân;

(*) Đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, gồm:

♦ Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty;

♦ Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với doanh nghiệp;

♦ Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người bán;

♦ Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty cho cá nhân;

=> Thì hình thức thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều kiện chứng từ thanh toán KHÔNG dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và được tính, vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, Có thể Hợp lý hóa chi phí hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản bằng cách trên .

Xem toàn bộ công văn Số: 5465/TCT-KK Tại đây

Các bạn vừa xem xong bài viết: Hợp lý hóa chi phí hóa đơn trên 20 triệu không chuyển khoản Mời các bạn tham khảo các bài viết sau: Cách hợp thức các khoản chi KHÔNG Hóa đơn và MẪU hồ sơ (/cach-hop-thuc-cac-khoan-chi-khong-hoa-don/) Kê khai hóa đơn GTGT trên 20 triệu quá hạn thanh toán (/ke-khai-hoa-don-gtgt-tren-20-trieu-qua-han-thanh-toan/) Thanh toán Công tác phí cho người lao động trên 20 triệu (/thanh-toan-cong-tac-phi-cho-nguoi-lao-dong-tren-20-trieu/) Biên lai thu phí, lệ phí có bắt buộc phải chuyển khoản khi trên 20 triệu (/bien-lai-thu-phi-le-phi-co-bat-buoc-phai-chuyen-khoan-khi-tren-20-trieu/) Có được khấu trừ khi thanh toán bằng tiền mặt trên 20 triệu (/co-duoc-khau-tru-khi-thanh-toan-bang-tien-mat-tren-20-trieu/)
Dao Huu Linh
Tác giả Dao Huu Linh Admin
Bài viết trước Cách xử lý 20 tình huống thường gặp về thuế TNDN

Cách xử lý 20 tình huống thường gặp về thuế TNDN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo