Hóa đơn và các loại thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 28/07/2014 5 phút đọc
Đối với các cá nhân cho thuê nhà cần phải nộp những loại thuế gì, lấy hóa đơn ở đâu, tại sao. Trên thực tế, các cá nhân không có hóa đơn để xuất cho các đơn vị thuê nhà của mình để làm địa điểm kinh doanh, vậy hóa đơn và các loại thuế đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân sẽ được quy định như thế nào

1. Cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm đặt trạm phát sóng... mà tiền cho thuê hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Nên cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, cơ sở đi thuê phải sử dụng Bảng kê thu mua hàng hóa: 01/TNDN (theo tư 78/2014/TT-BTC) kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo Công văn Số: 2270/TCT-CS V/v chính sách thuế đối với hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê. của BTC - TCT ngày 18/6/2014. Và theo công văn Số: 2466/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản ngày 30 tháng 6 năm 2014 thì cũng không phải nộp thuế TNCN. 2. Trường hợp cá nhân có nhà cho thuê mà tiền cho thuê nhà hàng năm trên 100 triệu trở lên thì nộp 3 loại thuế sau: a) Thuế môn bài: 1 triệu / năm b) Thuế giá trị gia tăng: Bên cho thuê nhà kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT. Số thuế GTGT phải nộp = doanh thu X 5% 2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Thuế TNCN phải nộp = [(Doanh thu x 30%) – Các khoản giảm trừ] x thuế suất (%), Trong đó: - Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNCN được xác định theo hợp đồng, không phân biệt đã nhận được tiền hay chưa. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần. - Việc giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc (nếu có) chỉ được tính 1 lần. Trường hợp người nộp thuế vừa có thu nhập từ cho thuê nhà vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công hoặc có thu nhập từ kinh doanh, nếu người nộp thuế đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại nơi trả tiền lương, tiền công hoặc nơi kinh doanh thì tạm thu thuế TNCN từ cho thuê nhà là 10%. - Thuế suất thuế TNCN áp dụng theo biểu lũy tiến từng phần quy định tại chính sách thuế TNCN tại TT 111/2013/TT-BTC. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo Nộp xong 3 loại thuế này là cơ quan thuế sẽ bán cho chúng ta hóa đơn bán lẻ.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế TNDN

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế TNDN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo