Home » Bài viết » Giá tính thuế GTGT cho nhà máy thủy điện phụ thuộc

Giá tính thuế GTGT cho nhà máy thủy điện phụ thuộc

Đối với doanh nghiệp thủy điện có cơ sở phụ thuộc thì việc khai thuế GTGT cho các cơ sở phụ thuộc này do Doanh nghiệp làm tại trụ sở chính. Để việc khai thuế thuận tiện hơn, Đại lý thuế Công Minh  xin hướng dẫn Giá tính thuế GTGT cho nhà máy thủy điện phụ thuộc

Giá tính thuế GTGT cho nhà máy thủy điện phụ thuộc
Giá tính thuế GTGT cho nhà máy thủy điện phụ thuộc

Giá tính thuế GTGT cho nhà máy thủy điện phụ thuộc

Theo Công văn 4092 /TCT-DNL của tổng cục thuế ngày 05 tháng 10 năm 2015 Tổng cục thuế trả lời Tập đoàn Điện lực Việt Nam Cục thuế Thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về kê khai, khấu trừ thuế GTGT, Cách tính giá tính thuế GTGT quy định như sau:

Khoản 4, Điều 4, Chương II Nghị định số 209/2013/NĐ-CP 

Đối với điện của các nhà máv thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chưa bao gồm thuế giả trị gia tăng”

Khoản 13 Điều 7 Mục I Chương II Thông tư số 219

Đối với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của nhà máv thủy điện hạch toán phụ thuộc các tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng”

Theo đó, Giá tính thuế GTGT cho nhà máy thủy điện phụ thuộc vẫn được xác định là 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước. Và số này vẫn được Tổng cục thuế giữ sang cho năm 2016 để các doanh nghiệp có thể thực hiện.

Công Văn 4092 /TCT-DNL

Để có thể hiểu rõ hơn nội dung, mời các bạn xem thêm Toàn bộ nội dung Công văn 4092/TCT-DNL

 

Tiếp theo

Hướng dẫn tắt AutoRun trên windows 7, windows 8, windows 10

Autoplay là chức năng của Windows giúp máy tính của các bạn tự động chạy …