Cải cách hành chính thuế, hải quan phải quyết liệt, quyết liệt hơn nữa...

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 29/04/2015 9 phút đọc
Đây là quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Tạp chí Thuế nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thống nhất đất nước.
Trong cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nhân dịp kỉ niệm 40 năm Ngày thống nhất đất nước, Bộ trưởng có chia sẻ " Cải cách hành chính thuế, hải quan phải quyết liệt, quyết liệt hơn nữa..."
Cải cách hành chính thuế
Cải cách hành chính thuế
Thưa Bộ trưởng, từ đầu năm đến nay, vấn đề đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) liên tục trở thành tâm điểm trong chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính. Vậy, Bộ trưởng đánh giá ra sao về sự khác biệt trong nội dung đẩy mạnh CCHC năm 2014 và 2015?
Trong năm 2014, với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban cán sự, lãnh đạo Bộ Tài chính; sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống cơ quan tài chính các cấp từ trung ương đến địa phương, trong đó có Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, kết quả CCHC thuế, hải quan đã được Chính phủ đánh giá cao, được cộng đồng DN và người nộp thuế ghi nhận.
Bước sang năm 2015, bằng Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/03/2015, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu cải thiện thang điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN – 6. Theo đó, lĩnh vực thuế và hải quan, bên cạnh việc phải tiếp tục giảm số giờ nộp thuế, giảm thời gian thông quan hàng hóa, thì nhiệm vụ quan trọng là phải củng cố vững chắc những kết quả về CCHC đã đạt được. Cụ thể là, tiếp sau việc hoàn thiện về thể chế đáp ứng yêu cầu CCHC, phải xây dựng và sửa đổi bổ sung các quy chế, quy trình thực hiện đồng bộ với nội dung thuế, hải quan đã công bố trong năm 2014; kiên quyết không để các quy chế, quy trình cũ cản trở tiến trình cải cách; đồng thời phải công khai các quy trình, quy chế, thủ tục này để người nộp thuế, người khai hải quan giám sát thực hiện.
Mục tiêu cao nhất của chương trình CCHC thuế và hải quan năm nay là gì và cơ sở nào để ngành tài chính triển khai CCHC mạnh mẽ, quyết liệt hơn, như mong muốn của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính?
Theo yêu cầu của Nghị quyết 19/NQ-CP, trong năm 2015, thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế của DN phải rút ngắn xuống không quá 121,5 giờ/năm; tỷ lệ DN khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%; xây dựng và củng cố cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm ít nhất 90% hoàn thuế theo đúng thời gian quy định. Đối với lĩnh vực hải quan, thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải ngang bằng các nước ASEAN-6, tức là tối đa 13 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu và 14 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu.
Để thực hiện được các mục tiêu, yêu cầu CCHC này, ngay từ đầu năm 2015, Bộ Tài chính đã chỉ đạo toàn ngành ra quân với tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao. Cùng với các giải pháp đã mang lại kết quả, trong năm 2015 nhiều giải pháp mới từ cải cách thể chế, cải cách TTHC, đến rà soát sửa đổi các quy chế, quy trình giải quyết công việc đang được gấp rút triển khai. Đồng thời, Bộ cũng đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy trình mới, thực hiện chế độ luân phiên luân chuyển cán bộ công chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ quản lý mới. Tôi tin rằng, với những gì chúng ta đã làm, kết quả CCHC năm 2015 sẽ chuyển biến mạnh mẽ.
Ở những ngày tháng Tư lịch sử này, Bộ trưởng có mối liên hệ nào đó giữa nỗ lực CCHC thuế và hải quan của ngành tài chính hiện nay với cuộc tổng tấn công mùa xuân 1975?
Theo triết học, mọi sự vật, hiện tượng luôn có mối quan hệ biện chứng và tác động lẫn nhau. Tôi cho rằng, từ cuộc tổng tấn công lịch sử cách đây 40 năm, mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính, trong đó có hệ thống các cơ quan thuế và hải quan cần chiêm nghiệm, liên hệ với quá trình thực hiện nhiệm vụ, trọng trách của mình. Chúng ta phải quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, dù khó khăn tới đâu cũng phải vượt qua nhằm đạt được mục tiêu CCHC thuế, hải quan năm 2015.
Nếu như vào ngày 7/4/1975, Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thay mặt thường trực Quân ủy Trung ương đã gửi toàn quân bức điện lịch sử “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng” tạo khí thế khích lệ cả dân tộc đi tới một Việt Nam thống nhất, thì thời điểm này, với tinh thần tự đổi mới vượt qua chính mình trong CCHC, ngành tài chính sẽ quyết tâm phấn đấu, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Chính phủ đề ra trong Nghị quyết 19/NQ-CP.
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, tôi xin gửi đến cán bộ, công chức toàn ngành tài chính mệnh lệnh của đất nước, của Chính phủ, của ngành trong công cuộc CCHC hôm nay, đó là: “Quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”./.
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tài khoản 641 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Tài khoản 641 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo