Home » Bài đăng » Biện pháp khắc phục hậu quả xử phạt hành chính thuế

Biện pháp khắc phục hậu quả xử phạt hành chính thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung Biện pháp khắc phục hậu quả xử phạt hành chính thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau:

Biện pháp khắc phục hậu quả xử phạt hành chính thuế

Biện pháp khắc phục hậu quả xử phạt hành chính thuế
Biện pháp khắc phục hậu quả xử phạt hành chính thuế

1. Trong trường hợp quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc quá thời hạn ra quyết định xử phạt theo quy định, người có thẩm quyền không được ra quyết định xử phạt, nhưng vẫn phải ra quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả;

2. Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả phải bằng văn bản theo đúng mẫu quy định.

  • Trong quyết định phải ghi rõ: ngày, tháng, năm quyết định; họ, tên, chức vụ của người quyết định; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp của người vi phạm hoặc tên, địa chỉ của tổ chức vi phạm
  • Hành vi vi phạm hành chính
  • Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm
  • Điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng
  • Lý do không áp dụng hình thức xử phạt
  • Các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng
  • Thời hạn thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
  • Chữ ký của người ra quyết định.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan: 

Từ khóa: Biện pháp khắc phục hậu quả, Biện pháp khắc phục hậu quả xử phạt hành chính, Các biện pháp khắc phục hậu quả xử phạt hành chính

Tiếp theo

Hướng dẫn tắt AutoRun trên windows 7, windows 8, windows 10

Autoplay là chức năng của Windows giúp máy tính của các bạn tự động chạy …