Home » Tin tức » Thuế » Thuế khác » Tổng hợp luật thuế nhà thầu

Tổng hợp luật thuế nhà thầu

Quy định về thuế nhà thầu được quy định trong thông tư: Thông tư 103/2014/TT-BTCĐại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp về các quy định về luật thuế nhà thầu để phục vụ cho kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015″ chi tiết như sau:  

Thông tư 103/2014/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế nhà thầu

Ngày 06/08/2014 Bộ tài chính ban hành văn bản số 103/2014/TT-BTC về việc HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân

  • Toàn văn nội dung Thông tư 111/2013/TT-BTC Tại đây
  • Những điểm mới cần chú ý tại Thông tư 111/2013/TT-BTC Tại đây

Tài liệu ôn thi phần quản lý thuế

  • Slide bài giảng về luật thuế nhà thầu Tại đây

Tiếp theo

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào …