Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có bao gồm phụ cấp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 3 phút đọc

Bắt đầu từ thời điểm 01/01/2016, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 bắt đầu có hiệu lực, khi đó, mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động có bao gồm các phụ cấp hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và trả lời về vấn đề Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có bao gồm phụ cấp

Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2016 Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có bao gồm phụ cấp

Theo quy định tại Điều 17, Nghị định 115/2015/NĐ-CP về Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có quy định như sau:

"Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động."

Do vậy, Tính từ thời điểm năm 2016 trở đi, Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động sẽ bao gồm hai phần là mức lương và phụ cấp lương được thể hiện trong hợp đồng lao động được ký kết giữa lao động và người sử dụng lao động Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Chế độ thai sản có được tính theo khu vực hay không

Chế độ thai sản có được tính theo khu vực hay không

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo