Thành lập công ty cổ phần

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 5 phút đọc

Thành lập công ty cổ phần là loại hình hình dịch vụ thành lập công ty được áp dụng cho nhiều cá nhân hay tổ chức (không giới hạn số lượng) có nhu cầu muốn mở doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các thủ tục Thành lập công ty cổ phần:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là gì?

Thành lập công ty cổ phần
Thành lập công ty cổ phần
"1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn."

Hồ sơ Thành lập công ty cổ phần

Để có thể thành lập được công ty cổ phần, những công việc mà khách hàng cần phải chuẩn bị như sau:

1. Thông tin về công ty cổ phần mà bạn muốn thành lập bao gồm:

  • Tên công ty
  • Địa chỉ
  • Ngành nghề hoạt động kinh doanh của công ty
  • Mức vốn của các cổ đông
  • Danh sách cổ đông tham gia lập công ty (tối thiểu là 3 người)
  • Người đại diện pháp luật của công ty

2. Các giấy tờ đi kèm bao gồm: Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp luật và những cổ đông trong công ty BẢN SAO công chứng trong thời gian 3 tháng

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần:

  • Giấy đề nghị thành lập công ty
  • Điều lệ thành lập công ty
  • Danh sách cổ đông tham gia lập công ty
  • Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp luật BẢN SAO công chứng trong thời gian 3 tháng
Công ty cổ phần là hình thức công ty rất phổ biến khi thành lập doanh nghiệp và được nhiều người sử dụng, để có thể hiểu thêm về cách thành lập cũng như các quy định thành lập công ty, mời các bạn xem thêm: Lựa chọn loại hình doanh nghiệp khi thành lập công ty

Mời các bạn tham khảo thêm một số dịch vụ khác của chúng tôi

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo