Home » Tin tức » Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán theo luật kế toán năm 2015

Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán theo luật kế toán năm 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau.

Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán theo luật kế toán năm 2015
Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán theo luật kế toán năm 2015

Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán

 • Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế.
 • Hệ thống tài khoản kế toán gồm các tài khoản kế toán cần sử dụng. Mỗi đơn vị kế toán chỉ được sử dụng một hệ thống tài khoản kế toán cho mục đích kế toán tài chính theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Bộ Tài chính quy định chi tiết về tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán sau đây:
  • Đơn vị kế toán có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước;
  • Đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước;
  • Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước;
  • Đơn vị kế toán là doanh nghiệp;
  • Đơn vị kế toán khác.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản kế toán,

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …