Sửa lỗi "Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu"

Đối với người nộp thuế khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi “Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu”. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người nộp thuế như sau:

Các bước sửa lỗi “Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu”   

Đối với trường hợp mật khẩu sai, người nộp thuế cần thực hiện lấy lại mật khẩu do cơ quan thuế cung cấp. Cụ thể như sau
Bước 1: Đăng nhập vào trang của Tổng cục thuế http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ và Chọn phần đăng nhập
sua-loi-mat-khau-da-het-han-su-dung-hay-doi-lai-mat-khau
Bước 2: Chọn Lấy lại mật khẩusua-loi-mat-khau-da-het-han-su-dung-hay-doi-lai-mat-khau 2
Bước 3: Điền mật khẩu mới muốn thay đổisua-loi-mat-khau-da-het-han-su-dung-hay-doi-lai-mat-khau 3
Bước 4: Điền mã pin của USB Tokensua-loi-mat-khau-da-het-han-su-dung-hay-doi-lai-mat-khau 4
Bước 5: Chọn đúng thiết bị của đơn vịsua-loi-mat-khau-da-het-han-su-dung-hay-doi-lai-mat-khau 5
Bước 6: Mật khẩu đã thay đổi
sua-loi-mat-khau-da-het-han-su-dung-hay-doi-lai-mat-khau 6

Đó là 6 bước để các bạn khắc phục lỗi Sửa lỗi “Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu”

Chúc các bạn thành công!!