Home » Bài đăng » Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm

Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm
Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm

Các bạn có thể tải về Mẫu số 04 tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu số 04, Thông báo danh sách nhân viên đại lý thuế giảm

Tiếp theo

06 Vấn đề về Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hiện nay, rất nhiều bạn kế toán đang quan tâm đến vấn đề Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh trong …