Home » Bài viết » Mẫu 01 -5/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Mẫu 01 -5/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01 -5/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01 -5/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC

Các bạn có thể download: Mẫu 01 -5/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01 -5/GTGT, Mẫu số 01 -5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư

Tiếp theo

Tiền thưởng 30/04 - 01/05 Chi phí hợp lý

Tiền thưởng lễ 30/4 – 01/05 có được tính vào chi phí hợp lý không?

Trong những dịp lễ tết, đa phần các doanh nghiệp sẽ chi một khoản thưởng …