Home » Bài viết » Mẫu 01-3/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01-3/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-3/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01-3/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

……………………..

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01-3/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01-3/ĐNHT, Mẫu số 01-3/ĐNHT theo thông tư

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …