Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Kê khai nhầm hóa đơn đầu vào

Kê khai nhầm hóa đơn đầu vào

Hỏi: 

Công ty kê khai nhầm hoá đơn đầu vào của đơn vị khác, nay phát hiện sai sót, làm thế nào để loại bỏ hoá đơn đã kê khai sai?

Trả lời:

Theo Điểm a, Khoản 5, Điều 10, Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định:
a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

Vậy, khi bạn phát hiện kê nhầm chứng từ của công ty khác, thì bạn kê khai bổ xung điều chỉnh theo số đúng, trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra.

 

Tiếp theo

Những điều cần biết về thuế, kế toán tuần 1 tháng 3 năm 2017

Những điều cần biết về kế toán tuần 01 tháng 03 năm 2018

Đại lý thuế Công Minh cập nhật những thay đổi, văn bản, chính sách thuế …