Home » Tin tức » Cập nhật phiên bản Itaxviewer 1.0.8

Cập nhật phiên bản Itaxviewer 1.0.8

Ngày 04/06/2015, Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng đọc file XML Itaxviewer 1.0.8 sửa một số lỗi của các phiên bản trước. Đại lý thuế Công Minh tóm tắt nội dung chính của phiên bản này:

Link download Itaxviewer 1.0.8

Cập nhật phiên bản Itaxviewer 1.0.8
Cập nhật phiên bản Itaxviewer 1.0.8
  1. Các cá nhân nhận thông báo thay đổi mật khẩu dưới dạng XML có thể đọc được trên Itaxviewer 1.0.8
  2. Hỗ trợ đọc thông báo xác nhận trạng thái giao dịch NTĐT định dạng XML.
  3. Lỗi không đọc được thông tin trường ghi chú trên tờ khai báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC) đã được cập nhật 
    Các chứng thư số của doanh nghiệp được cấp phát bởi nhà cung cấp BKAV đã có thể đọc được trên Itaxviewer 1.0.8 theo giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho Bkav số 57/GP-BTTTT ngày 17/03/2015
    ===>    Mời các ban xem tiếp: Phần mềm ký tờ khai thuế offline file Xml tại đây

Tiếp theo

Mức đóng bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh tăng mức đóng BHXH từ ngày 01/07/2018

Gần đây, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018, quy định mức lương …