Các trường hợp xuất khẩu phải doanh nghiệp phải mở tờ khai hải quan?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 5 phút đọc

Theo quy định doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hóa phải mở tờ khai hải quan để xuất khẩu hàng hóa. Nếu doanh nghiệp thỏa mãn các điều kiện khác khi xuất khẩu và có tờ khai hải quan thì sẽ được hưởng thuế suất 0%. Tuy nhiên có một số trường hợp khi xuất khẩu không cần có tờ khai hải quan đó là những trường hợp nào?

Các trường hợp xuất khẩu phải doanh nghiệp phải mở tờ khai hải quan?
Các trường hợp xuất khẩu phải doanh nghiệp phải mở tờ khai hải quan?

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 16, Khoản 2 quy định về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa xuất khẩu như sau:

2. Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu sản phẩm phần mềm dưới các hình thức tài liệu, hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng gói cứng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo thủ tục về tờ khai hải quan như đối với hàng hoá thông thường.

Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:

- Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử thì không cần có tờ khai hải quan. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

- Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

- Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).

Như vậy:

- Đối với dịch vụ khi xuất khẩu doanh nghiệp không cần phải mở tờ khai hải quan.

- Cơ sở sản xuất phần mềm

+ Xuất khẩu sản phẩm phần mềm dưới các hình thức tài liệu, hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng gói cứng thì phải mở tờ khai hải quan.

+ Xuất khẩu phần mềm qua phương tiện điện tử thì không cần có tờ khai hải quan. Tuy nhiên bên mua phải xác nhận đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định.

+ Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

+ Cơ sở kinh doanh cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm và hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất gồm: lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng (bao gồm cả bảo hộ lao động: quần, áo, mũ, giầy, ủng, găng tay).”

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn lấy lại mật khẩu nộp thuế điện tử bằng chữ ký số

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu nộp thuế điện tử bằng chữ ký số

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo