Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng đại lý thuế Công Minh
Quy trình tuyển dụng09/03/20154 phút đọc

Quy trình tuyển dụng tại Đại lý thuế Công Minh

Quy trình tuyển dụng tại Đại lý thuế Công Minh bao gồm: Nguyên tắc chung: Tuyển chọn ứng viên qua 3 vòng. Các ứng viên phải vượt qua vòng tuyển chọn hiện tại mới được vào vòng tiếp theo. Chỉ có các ...

Quy trình tuyển dụng tại Đại lý thuế Công Minh

Thông báo