Đại lý thuế Công Minh

Theo Điều 20 Luật Quản lý thuế quy định: “Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế - Đại lý thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế”.

Đại lý thuế Công Minh

Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh (gọi tắt là: Đại lý thuế Công Minh) được thành lập với chức năng là cầu nối của Doanh nghiệp và cơ quan thuế để tiết kiệm thời gian, chi phi và chia sẻ gánh nặng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế. Là một trong những Đại lý thuế đầu tiên ở Việt Nam được Cục thuế cấp phép hành nghề Đại lý thuế. Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm và tư vấn của đội ngũ chuyên gia đầu ngành, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn và giải quyết chuyên nghiệp các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán và các vấn đề khác trong phạm vi cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Đại lý thuế Công Minh"Giá trị của miềm tin”. Chúng tôi luôn quan niệm rằng sự hài lòng và lợi ích của Quý khách hànglà yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp và luôn cam kết với khách hàng về chất lượng dịch vụ của Đại lý thuế Công Minh. Đại lý thuế Công minh xin gửi tới các khách hàng dịch vụ sau:

Đại lý thuế Công Minh
Đại lý thuế Công Minh
    lien-he

Thông báo