Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế (page 7)

Văn bản thuế

Công văn 4907/TCT-CS về thuế GTGT với tiền bán nhà tái định cư

Công văn 4907/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế thành phố Hà Nội về xác định phần thuế giá trị gia tăng đối với tiền bán nhà ở tái định cư của Ban Quản lý các công trình nhà …

Xem thêm »

Công văn 4902/TCT-CS về kê khai thuế nhà thầu nước ngoài

Công văn 4902/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co về điều kiện để doanh nghiệp này được kê khai theo phương pháp hỗn hợp bao gồm tính thuế TNDN theo tỷ lệ trên …

Xem thêm »

Công văn 4906/TCT-CS về ưu đãi thuế cho ngành nghề bổ sung

Công văn 4906/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế thành phố Hải Phòng về xác định quyền hưởng  ưu đãi thuế cho ngành nghề bổ sung  của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Đại lý thuế Công …

Xem thêm »

Công văn 4904/TCT-CS về cách tính giá vốn trong chuyển nhượng vốn

Công văn 4904/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về việc tính giá vốn trong chuyển nhượng vốn giữa các doanh nghiệp của Công ty cổ phần Huyndai Aluminum ViNa. Đại lý thuế Công Minh xin …

Xem thêm »

Công văn 4879/TCT-CS về thuế GTGT cho dịch vụ thử nghiệm thuốc lâm sàng

Công văn 4879/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Công ty TNHH Quintiles Việt Nam  về thuế suất thuế GTGT đổi với dịch vụ thử nghiêm thuốc lâm sàng cho đối tác nước ngoài,. Đại lý thuế Công Minh xin tóm …

Xem thêm »

Công văn 16134/BTC-TCT của Bộ Tài Chính

Ngày 02 tháng 11  năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16134/BTC-TCT gửi Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nan (VCCI) để đề nghị cùng phối hợp trong việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp trên cả nước. Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »

Công văn 4641/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4641/TCT-CS gửi Cục Thuê tỉnh Long An vấn đề thuế GTGT cho hàng hóa cho biếu tặng . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4640/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4640/TCT-CS gửi Công ty TNHH Thành An HD vấn đề chuyển đổi phương pháp tính thuế . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4640/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 4638/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4638/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vấn đề vướng mắc về xác định chính sách tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4604/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4604/TCT-CS gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. vấn đề vướng mắc về xác định chính sách thu tiền sử dụng đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »