Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế (page 4)

Văn bản thuế

Công văn 426/TCT-KK về kê khai thuế TNDN

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 426/TCT-KK gửi Cục thuế tỉnh Long An vấn đề vướng mắc kê khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »

Công văn 406/TCT-KK về hoàn bù trừ thuế GTGT

Ngày 27 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 406/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Tiền Giang vấn đề vướng mắc về hoàn bù trừ thuế GTGT để nộp thuế TNDN khi chưa phát sinh khoản nợ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ …

Xem thêm »

Công văn 596/TCT-CS về chính sách thu tiền thuê đẩt

Ngày 16 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 596/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vấn đề vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 596/TCT-CS Trả …

Xem thêm »

Công văn 536/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Ngày 03 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 536/TCT-CS gửi Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 536/TCT-CS Trả lời công văn …

Xem thêm »

Công văn 594/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Ngày 16 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 594/TCT-CS gửi Thanh tra tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minhxin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 594/TCT-CS Tổng …

Xem thêm »

Công văn 535/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Ngày 03 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 535/TCT-CS gửi Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu vấn đề vướng mắc vềchính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 535/TCT-CS Ngày …

Xem thêm »

Công văn 532/TCT-CS về thu tiền sử dụng đất

Ngày 03 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 532/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Thái Bình vấn đề vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 532/TCT-CS Trả …

Xem thêm »

Công văn 593/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Ngày 16 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 593/TCT-CS gửi Cục Thuế Thành phố Hà Nội. vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 593/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 495/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Ngày 05 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 495/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Hướng dẫn quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Đối với các cơ quan Bảo hiểm các cấp thực hiện quá trình thu và quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì thực hiên hàng năm thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »