Home » Văn bản pháp luật » Bảo hiểm (page 5)

Bảo hiểm

Quy trình thu bảo hiểm xã hội của Cơ quan BHXH

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Khi các đối tượng  đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu và cơ quan quản lý đối tượng thực hiện Cấp sổ bảo hiểm xã hội , thẻ bảo hiểm y tế thì quy trình thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy …

Xem thêm »

Mẫu D07-TS Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Mẫu D07-TS Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT. Căn cứ vào quyết định nghỉ hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các giấy tờ khác thì phòng chế độ BHXH tập hợp thông tin của người tham gia BHYT do tổ chức BHXH …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu DK02 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu DK02 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Ủy ban nhân dân xã phải lập mẫu DK02 để tổng hợp những người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã để nộp cho cơ quan bảo hiểm. Vậy cách lập mẫu DK02 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH như thế nào? Đại lý thuế Công …

Xem thêm »

Mẫu D05a-TS Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Mẫu D05a-TS Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Khi có người tham gia bảo hiểm tự nguyện thì cơ quan quản lý thu lập mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Căn cứ vào mẫu D05-TS cơ quan bảo hiểm lập mẫu D05a-TS khi có …

Xem thêm »

Mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT. Khi các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế thì lập mẫu DK02 ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH, thì UBND phường, xã phải lập bảng kê khai danh sách những người đang tham gia bảo hiểm y tế để …

Xem thêm »

Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Khi các đối tượng  đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu và cơ quan quản lý đối tượng thực hiện Cấp sổ bảo hiểm xã hội , thẻ bảo hiểm y tế thì quy trình thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy trình …

Xem thêm »

Đối tượng tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Những đối tượng thuộc tham gia khi muốn thực hiện tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì gồm những thành phần nào ? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Đối tượng tham gia cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y …

Xem thêm »

Hồ sơ truy thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Những đối tượng thuộc tham gia khi muốn thực hiện truy thu bảo hiểm thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ truy thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH Hồ sơ truy thu Bảo hiểm …

Xem thêm »

Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Những đối tượng thuộc tham gia khi muốn thực hiện cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hồ sơ cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH …

Xem thêm »

Mẫu D03a-TS Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Mẫu D03a-TS Tổng hợp danh sách người chỉ tham gia BHYT. Cơ quan bảo hiểm sau khi nhận được danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng mẫu DK04 của Ủy ban nhân dân, Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT mẫu DK05 của Ủy ban nhân dân, và danh sách …

Xem thêm »