Home » Tư vấn & Hỏi đáp (page 84)

Tư vấn & Hỏi đáp

Đại lý thuế Công minh – Với quan niệm mang tri thức đi phục vụ khách hàng chúng tôi luôn sẵn sàng Hỗ trợ – Tư vân – Giải đáp các thắc măc với Dân kế toán Miễn Phí

Các trường hợp khai thuế nhà thầu nước ngoài

Những cá nhân, tổ chức là nhà thầu nước ngoài thì có phải phải đã nộp thuế va hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Các trường hợp khai thuế nhà thầu nước ngoài theo thông tư 156 để phục vụ cho việc làm …

Xem thêm »

Khai thuế GTGT khấu trừ cho nhà thầu nước ngoài

Những cá nhân, tổ chức là đối tượng nhà thầu nước ngoài thực hiện Khai thuế GTGT khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu thì nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Khai thuế GTGT …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Những cá nhân, tổ chức là đối tượng tái bảo hiểm nước ngoài thì phải đã nộp Hướng dẫn khai thuế với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Hướng dẫn khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài theo thông tư 156 để phục vụ cho việc …

Xem thêm »

Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định

Những cá nhân, tổ chức là đối tượng miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì phải đã nộp Hồ sơ Thông báo với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo thông tư 156 để phục vụ cho việc …

Xem thêm »

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo thông tư 156

Những cá nhân, tổ chức là hãng vận tải nước ngoài thì phải đã nộp thuế và hồ sơ với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo thông tư 156 để phục vụ cho việc làm báo cáo tài chính …

Xem thêm »

Hướng dẫn Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài

Những cá nhân, tổ chức là hãng Hàng không nước ngoài thì phải đã nộp thuế với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài theo thông tư 156 để phục vụ cho việc làm báo cáo tài chính cho doanh …

Xem thêm »

Khai thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT cho nhà thầu nước ngoài

Những cá nhân, tổ chức là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ sử dụng Khai thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT và thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu thì phải đã nộp thuế với cơ quan thuế Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách …

Xem thêm »

Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp Định

Những cá nhân, tổ chức là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ đã nộp thuế tại nước sở tại thì phải có thể nộp Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp Định Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ

Những cá nhân, tổ chức là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ thì phải  có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Hướng dẫn khai thuế cho Nhà thầu nước ngoài, …

Xem thêm »

Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Những cá nhân, tổ chức khi thực hiện khai thác khoáng sảnthì phải  có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí bảo vệ môi trường với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Khai phí bảo vệ môi …

Xem thêm »