Home » Tư vấn & Hỏi đáp (page 84)

Tư vấn & Hỏi đáp

Đại lý thuế Công minh – Với quan niệm mang tri thức đi phục vụ khách hàng chúng tôi luôn sẵn sàng Hỗ trợ – Tư vân – Giải đáp các thắc măc với Dân kế toán Miễn Phí

Xác định thuế khoán phải nộp khi thay đổi doanh thu

Những Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh có sự thay đổi doanh thu trong thời gian đó thì cách Xác định thuế khoán phải nộp được tính như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin Xác định thuế khoán phải nộp khi thay đổi doanh thu theo thông …

Xem thêm »

Thời hạn thông báo thuế và thời hạn nộp thuế

Những Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh là thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán, khi đó Thời hạn thông báo thuế và thời hạn nộp thuế . Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Thời hạn thông báo thuế theo thông tư 156 để phục vụ cho việc làm báo cáo …

Xem thêm »

Hướng dẫn xác định số thuế khoán phải nộp

Những Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh là thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì cách xác định số thuế khoán phải nộp được tính như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn xác định số thuế khoán phải nộp theo thông tư 156 Xác …

Xem thêm »

Các trường hợp khai thuế nhà thầu nước ngoài

Những cá nhân, tổ chức là nhà thầu nước ngoài thì có phải phải đã nộp thuế va hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Các trường hợp khai thuế nhà thầu nước ngoài theo thông tư 156 để phục vụ cho việc làm …

Xem thêm »

Khai thuế GTGT khấu trừ cho nhà thầu nước ngoài

Những cá nhân, tổ chức là đối tượng nhà thầu nước ngoài thực hiện Khai thuế GTGT khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu thì nộp hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Khai thuế GTGT …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Những cá nhân, tổ chức là đối tượng tái bảo hiểm nước ngoài thì phải đã nộp Hướng dẫn khai thuế với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Hướng dẫn khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài theo thông tư 156 để phục vụ cho việc …

Xem thêm »

Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định

Những cá nhân, tổ chức là đối tượng miễn, giảm thuế theo Hiệp định thì phải đã nộp Hồ sơ Thông báo với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo thông tư 156 để phục vụ cho việc …

Xem thêm »

Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo thông tư 156

Những cá nhân, tổ chức là hãng vận tải nước ngoài thì phải đã nộp thuế và hồ sơ với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài theo thông tư 156 để phục vụ cho việc làm báo cáo tài chính …

Xem thêm »

Hướng dẫn Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài

Những cá nhân, tổ chức là hãng Hàng không nước ngoài thì phải đã nộp thuế với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách Khai thuế đối với hãng Hàng không nước ngoài theo thông tư 156 để phục vụ cho việc làm báo cáo tài chính cho doanh …

Xem thêm »

Khai thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT cho nhà thầu nước ngoài

Những cá nhân, tổ chức là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ sử dụng Khai thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT và thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu thì phải đã nộp thuế với cơ quan thuế Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách …

Xem thêm »