Home » Tư vấn & Hỏi đáp (page 30)

Tư vấn & Hỏi đáp

Đại lý thuế Công minh – Với quan niệm mang tri thức đi phục vụ khách hàng chúng tôi luôn sẵn sàng Hỗ trợ – Tư vân – Giải đáp các thắc măc với Dân kế toán Miễn Phí

Công văn 4392/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4392/TCT-DNL trả lời Công ty cổ dịch vụ kỹ thuật viễn thông về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Hàng hóa bị trả lại một phần có phải lập hóa đơn

Hàng hóa bị trả lại một phần

Các doanh nghiệp thực hiện bán hàng, khi thực hiện bán hàng và xuất hóa đơn cho khách nhưng hàng hóa và hóa đơn bị trả lại một phần. Trong trường hợp đó, Hàng hóa bị trả lại một phần có phải lập hóa đơn không? Đại lý thuế Công Minhxin …

Xem thêm »

Các yêu cầu về lập báo cáo tài chính năm theo Thông tư 200

Các yêu cầu về lập báo cáo tài chính năm theo Thông tư 200. Khi lập báo cáo tài chính doanh nghiệp cần phải chú ý những yêu cầu gì về thông tin trình bày trong báo cáo tài chính. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ   Các yêu cầu về lập …

Xem thêm »

Công văn 68507/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Ngày 22 tháng 10  năm 2015, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 68507/CT-HTr trả lời Chi cục Thuế Huyện Thanh Trì giải đáp về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 68507/CT-HTr Chi cục Thuế Huyện …

Xem thêm »

Công văn 4390/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 22 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4390/TCT-KK trả lời Hanosimex về vấn đề vướng mắc về kê khai, hoàn thuê giâ tri gia tăng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4390/TCT-KK Công …

Xem thêm »

Công văn 4384/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 22 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4384/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc trong giải quyết đề nghị hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung …

Xem thêm »

Cách viết hóa đơn hàng khuyến mại xin phép Sở Công thương

Ngày 17 tháng 09 năm 2015 Tổng cục thuế có công văn số 3809/TCT-DNL gửi Cục thuế Hà nội, hướng dẫn việc Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng khuyến mại xin phép Sở Công thương. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại những ý chính như sau: Hàng hóa, dịch …

Xem thêm »

Cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200. Báo cáo KQHĐKD phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và …

Xem thêm »

Công văn 68312/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Ngày 21 tháng 10  năm 2015, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 68312/CT-HTr trả lời Trung tâm thông tin di động Vietnamobile giải đáp về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 68312/CT-HTr …

Xem thêm »

Công văn 68311/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Ngày 21 tháng 10  năm 2015, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 68311/CT-HTr trả lời ăn phòng chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giải đáp về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công …

Xem thêm »