Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 68)

Các câu hỏi thường gặp

Thủ tục, hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ theo thông tư 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp có thể nộp dần tiền nợ thuế.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thủ tục, hồ sơ nộp dần tiền …

Xem thêm »

Hướng dẫn nộp dần tiền nợ thuế theo thông tư 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp có thể nộp dần tiền nợ thuế?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hướng dẫn nộp dần tiền nợ thuế theo thông …

Xem thêm »

Thời hạn giải quyết hồ sơ gia hạn thuế theo thông tư 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp được gia hạn và được giải quyết trong bao lâu?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời hạn giải quyết …

Xem thêm »

Thủ tục và hồ sơ gia hạn thuế đối với doanh nghiệp theo TT 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp được gia hạn thì phải làm những gì?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thủ tục và hồ sơ gia …

Xem thêm »

Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và phải thực hiện thanh toán tiền thuế, tuy nhiên trong một số trường hợp thì doanh nghiệp được lùi thời hạn này?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế …

Xem thêm »

Hướng dẫn thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp thì các thực hiện  thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thực hiện như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ theo thông tư 156 Hướng dẫn thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt Trường …

Xem thêm »

Thời hạn nộp thuế và đồng tiền nộp thuế theo thông tư 156

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp thì thực hiện nộp thuế vào khi nào?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Thời hạn nộp thuế và đồng tiền nộp thuế theo thông tư 156 Thời hạn nộp thuế Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế …

Xem thêm »

Quy định thời hạn nộp thuế theo thông tư 156

Doanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế đúng thời hạn theo quy định của luật quản lý thuế thông tư 156. Thời hạn mà doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ  đóng thuế của mình là khi nào?. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Quy định …

Xem thêm »

Xác định số thuế bị ấn định thuế theo thông tư 156

Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng bị ấn định thuế, thì việc xác định số thuế phải nộp được xác định trên cơ sở nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Xác định số thuế bị ấn định thuế theo thông tư 156: Xác định số …

Xem thêm »

Các trường hợp ấn định thuế đối với người nộp thuế

Doanh nghiệp phải kê khai và nộp thuế đúng thời hạn theo quy định của luật quản lý thuế thông tư 156. Tuy nhiên một số trường hợp người nộp thuế bị ấn định múc thuế phải nộp theo cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »