Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 68)

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có thể xuất hóa đơn với nội dung là “Chi phí đi lại” không?

Hỏi: Tôi có thể xuất hóa đơn với nội dung là “Chi phí đi lại” không? Trả lời: Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 16, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; …

Xem thêm »

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và quyết toán hóa đơn

Hỏi: Mỗi quý tôi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, vậy hết năm tài chính tôi có cần phải làm thêm báo cáo quyết toán cho hóa đơn không? Trả lời: Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn sử dụng hóa đơn thì không …

Xem thêm »

Khi xuất hóa đơn GTGT của hàng hóa

Hỏi: Khi xuất hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế thì dòng thuế suất viết như thế nào? Đối với hàng hóa chịu thuế suất 0% thì dòng thuế suất ghi như thế nào? Trả lời: Căn cứ Khoản 2.1, Phụ lục 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC …

Xem thêm »

Hỏi về hóa đơn bất hợp pháp

     Thời gian vừa qua, Cục thuế Thành phố Hà Nội thực hiện việc kiểm tra và phát hiện hóa đơn mua vào của nhiều doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp em) được gọi là hóa đơn bất hợp pháp ( bên bán đã ngừng KD nhưng chưa làm thủ tục đóng MST, không …

Xem thêm »

Thanh toán qua ngân hàng đối với các doanh nghiệp bán hàng

Rất nhiều bạn có câu hỏi nếu doanh nghiệp bán hàng có giá trị trên 20 triệu đồng mà khách hàng thanh toán bằng tiền mặt thì có được không Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 10 sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC đã được sửa …

Xem thêm »

Cách đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu 05/ĐK-HĐXT

Cách đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu 05/ĐK-HĐXT. Khi doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn có mã xác thực thì doanh nghiệp cần phải đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực là đăng ký phát hành hóa đơn xác thực theo mẫu 05/ĐK-HĐXT. Vậy …

Xem thêm »

Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi hình thức hạch toán

Trong trường hợp chi nhánh của doanh nghiệp chuyển đổi hình thức hạch toán kế toán từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc, đồng thời chuyển đổi phương pháp kê khai khấu trừ tại tỉnh sang kê khai thuế giá trị gia tăng tập trung tại trụ sở chính …

Xem thêm »

Cách lưu trữ hóa đơn xác thực (hóa đơn điện tử có mã xác thực)

Khi doanh nghiệp được cơ quan thuế thanh tra thuế, kiểm tra thuế thì doanh nghiệp phải giải trình được thêm những bản lưu trữ hóa đơn điện tử do doanh nghiệp thực hiện phát hành. Vậy Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế được lưu trữ thế …

Xem thêm »

Các trường hợp bị nghiêm cấm trong luật kế toán

Bộ phận kế toán của mỗi một doanh nghiệp là một bộ phận quan trong, không thể tách rời đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Sản phẩm của kế toán phản ánh tình trạng sức khỏe của doanh nghiệp, nên nó cần phải khách quan và minh bạch.  …

Xem thêm »

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Đối với một doanh nghiệp khi mới thành lập, thủ tục thuế đầu tiên mà doanh nghiệp cần phải làm là nộp tờ khai thuế môn bài. Hiện nay, với việc Tổng cục thuế cho phép các doanh nghiệp sử dụng chữ kí số để nộp tờ khai thì doanh …

Xem thêm »