Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 30)

Các câu hỏi thường gặp

Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

Các doanh nghiệp khi thành lập và hoạt động có thể bị lỗ và bị doanh nghiệp khác mua lại và sáp nhập với doanh nghiệp đó. Vậy khi doanh nghiệp sáp nhập có cần phải quyết toán thuế không? Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp …

Xem thêm »

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương?

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương? Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ quyết toán như thế nào? Việc quyết toán của cá nhân đó được thực hiện ra sao? Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN năm 2015 Hướng dẫn quyết toán …

Xem thêm »

Quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh

Thủ tục quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh. Rất nhiều doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vì một lý do nào đó phải chuyển địa điểm kinh doanh. Vậy doanh nghiệp có phải Quyết toán thuế khi chuyển địa điểm kinh doanh không? Thủ tục …

Xem thêm »

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ hai nơi?

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ hai nơi? Cá nhân khi có thu nhập tại hai nơi thì có được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế không? Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân phải lập theo mẫu nào và nơi nộp hồ …

Xem thêm »

Công văn 14232/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Ngày 09 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 14232/BTC-TCT gửi tới Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vấn đề chính sách thuế GTGT. GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4190/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 09 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4190/TCT-CS trả lời Cục Thuê tỉnh Băc Ninh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 4178/TCT-DLN của tổng cục thuế

Ngày 09 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4178/TCT-DLN trả lời Công ty TNHH Cao ốc Vietcombank về vấn đề vướng mắc về xác định lợi nhuận chuyển ra nước ngoài. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Các trường hợp không quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp không quyết toán thuế TNCN. Thuế TNCN là loại thuế quyết toán theo năm, doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân trong tháng có phát sinh thuế TNCN. Cá nhân đó cuối năm phải có trách nhiệm quyết toán thuế hoặc ủy quyền …

Xem thêm »

Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm

Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm. Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thì cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và kiểm tra lại việc khai quyết toán thuế của doanh nghiệp. Vậy sau bao nhiêu lâu thì …

Xem thêm »

Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần và ngược lại hoặc từ doanh nghiệp tư nhân nên công ty TNHH thì có phải làm quyết toán thuế không? Thời …

Xem thêm »