Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 30)

Các câu hỏi thường gặp

Công văn 4287/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4287/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4287/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 4286/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4286/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4285/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4285/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4284/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4284/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4283/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4283/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Long An về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4282/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4282/TCT-CS trả lờiCục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4281/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4281/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá về vấn đề vướng mắc về xác định các loại giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Công văn 4280/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4280/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Quảng Nam về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4278/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4278/TCT-CS trả lời Cục Thuê tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4278/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 4271/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4271/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »