Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 30)

Các câu hỏi thường gặp

Công văn 4278/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4278/TCT-CS trả lời Cục Thuê tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4278/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 4271/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4271/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 4276/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4276/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 4274/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4274/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 4275/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4275/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về hóa đơn điện tử. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4268/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4268/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu về vấn đề vướng mắc về hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4267/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4267/TCT-CS trả lời Công ty TNHH công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như …

Xem thêm »

Công văn 4264/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4264/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Công văn 4264/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 4258/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4258/TCT-KK trả lờiCông ty TNHH YAZAKI EDS Việt Nam. về vấn đề vướng mắc về thuế GTGT đối với cơ sở sản xuất trực thuộc. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung …

Xem thêm »

Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC

Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 02 tháng 10 năm 2015. Trong đó có một số điểm lưu ý như sau: Điểm mới thuế tài nguyên của Thông tư 152/2015/TT-BTC 1.Về phạm …

Xem thêm »