Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 30)

Các câu hỏi thường gặp

Công văn 4101/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 06 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4101/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Nghệ An về vấn đề thuế GTGT.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung 4101/TCT-CS BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ CỘNG …

Xem thêm »

Công văn 4092/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4092/TCT-DNL trả lời Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Cục thuế Thành phố Hà Nội về vấn đề kê khai, khấu trừ thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như …

Xem thêm »

Công văn 4073/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 02 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4073/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn về vấn đề vướng mắc về kê khai, điều chỉnh thuế GTGT năm 2014. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »

Công văn 4072/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 02 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4072/TCT-KK trả lời Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về vấn đề vướng mắc về tài khoản nộp thuế điện tử. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn …

Xem thêm »

Miễn thuế, giảm thuế tài nguyên và thủ tục miễn giảm

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể được miễn thuế hoặc giảm thuế tài nguyên. Vậy những đối tượng nào được miễn thuế giảm thuế tài nguyên Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các đối tượng theo quy định Thông tư 152  của Bộ Tài Chính năm 2015 Miễn …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai thuế, quyết toán thuế tài nguyên

Khi doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực khai thác tài nguyên và phát sinh nghĩa vụ thuế thì phải thực hiện Hướng dẫn khai thuế, quyết toán thuế tài nguyên. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ quy đinh về Hướng dẫn khai thuế, quyết toán thuế tài nguyên theo Thông tư …

Xem thêm »

Xác định thuế suất thuế tài nguyên theo thông tư 152

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hàng Thông tư 152 hướng dẫn chi tiết về luật thuế tài nguyên. Theo đó trong công thức tính thuế tài nguyên, người nộp thuế phải xác định được thuế suất thuế tài nguyên . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Quy định về Bảng giá tính thuế tài nguyên cho doanh nghiệp

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hàng Thông tư 152 hướng dẫn chi tiết về luật thuế tài nguyên. Theo đó trong công thức tính thuế tài nguyên, người nộp thuế phải xác định được giá tính thuế tài nguyên. Và căn cứ vào đầu, doanh nghiệp có …

Xem thêm »

Xác định giá tính thuế tài nguyên cho một số trường hợp cụ thể

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hàng Thông tư 152 hướng dẫn chi tiết về luật thuế tài nguyên. Theo đó trong công thức tính thuế tài nguyên, người nộp thuế phải xác định được giá tính thuế tài nguyên. Ngoài các trường hợp đã kể ở phía …

Xem thêm »

Xác định giá tính thuế tài nguyên qua chế biến sản xuất

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Bộ Tài chính ban hàng Thông tư 152 hướng dẫn chi tiết về luật thuế tài nguyên. Theo đó trong công thức tính thuế tài nguyên, người nộp thuế phải xác định được giá tính thuế tài nguyên . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách …

Xem thêm »