Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp (page 30)

Các câu hỏi thường gặp

Công văn 4312/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 16 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4312/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 4311/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 16 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4311/TCT-CS trả lời Cục thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4310/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 16 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4310/TCT-CS trả lời Công ty cổ phần gạch men VTC về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4309/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 16 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4309/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Kyoei Việt Nam về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

7 nguyên tắc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Báo cáo tài chính thể hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc lập báo cáo tài chính như thế nào cho đúng, nguyên tắc lập báo cáo tài chính như …

Xem thêm »

Thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ

Thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ. Các doanh nghiệp thường làm báo cáo tài chính năm. Tuy nhiên có một số doanh nghiệp làm báo cáo tài chính giữa niên độ. Vậy thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ là khi nào? 1. …

Xem thêm »

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã …

Xem thêm »

Thủ tục, hồ sơ thanh toán tạm ứng, hoàn ứng

Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính năm 2016

Rất nhiều kế toán vẫn còn lúng túng về thủ tục, hồ sơn tạm ứng, hoàn ứng trong công việc của mình. Để làm rõ vấn đề này, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục, hồ sơ thanh toán tạm ứng, hoàn ứng Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo …

Xem thêm »

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì. Doanh nghiệp cuối năm phải nộp các loại báo cáo tài chính và quyết toán thuế. Vậy báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn vấn đề …

Xem thêm »

Công văn 4290/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4290/TCT-DNL trả lời Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT-Vinaphone về vấn đề vướng mắc về thực hiện hoá đơn điện tử.. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »