Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 4 phút đọc

Và để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản theo mẫu 02/TNDN theo thông tư 156:

Tải mẫu Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Lập Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản
Tờ khai thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản
Bên cạnh các thông tin công ty và Dịch vụ Đại lý thuế, Người nộp thuế cần điền thêm các thông tin sau: Chỉ tiêu [25]: Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản Chỉ tiêu [26]: Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển kỳ này = [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] Chỉ tiêu [27]: Giá vốn của đất chuyển nhượng Chỉ tiêu [28]: Chi phí đền bù thiệt hại về đất Chỉ tiêu [29]: Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu Chỉ tiêu [30]: Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng Chỉ tiêu [31]: Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Chỉ tiêu [32]: Chi phí khác Chỉ tiêu [34] Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được chuyển kỳ này Chỉ tiêu [33]: Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản = [25] – [26] , kiểm tra nếu [33] < =0 thì không cho nhập chỉ tiêu [34] và chỉ tiêu [35] = 0 Chỉ tiêu [35]: Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản = [33] * [34] Chỉ tiêu [36] Thuế suất thuế TNDN (22%) Chỉ tiêu [37] Thuế TNDN phải nộp

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý Quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý Hình thức và trách nhiệm khai thuế thu nhập doanh nghiệp  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Khai thuế TNDN cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Khai thuế TNDN cho hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo