Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN (page 30)

Thuế TNDN

Thuế TNDN

Bộ chứng từ công tác phí để tính làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Mỗi một doanh nghiệp đều có chi phí đi công tác. Vậy khi đi công tác thì Bộ chứng từ công tác phí để tính làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ: Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản …

Xem thêm »

Chi phí của xe đi mượn cá nhân có được khấu trừ thuế GTGT

Hiện nay nhu cầu sử dụng xe ô tô là rất lớn nhất là đối với các doanh nghiệp. Đó là phương tiện đi lại thuận lợi nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể mua được xe ô tô. Vì vậy một số doanh nghiệp đã mượn xe …

Xem thêm »

Cách kê khai quyết toán thuế TNDN

Kể từ ngày 15/11/2014 theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế TNDN, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cụ thể như sau:   Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai …

Xem thêm »

Những khoản trích trước được tính vào chi phí được trừ

Chi phí được trừ là những chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh trong kỳ, là những khoản chi tạo ra doanh thu trong kỳ. Nhưng cũng có những khoản trích trước được tính vào chi phí được trừ trong kỳ. Những khoản trích trước được tính vào chi phí được …

Xem thêm »

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

1/ Thu nhập từ nhượng quyền thương mại là gì ? Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện …

Xem thêm »

Hạch toán đối với hàng cho, biếu, tặng

Năm 2014, các quy định về hạch toán về dịch vụ, hàng hóa cho, biếu, tặng,… được thay đổi. Vì vậy, dưới đây là phần hướng dẫn các bạn hạch toán hàng hóa cho, tặng theo quy định mới. Quy định mới nhất về hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, …

Xem thêm »

Lấy hoá đơn đối với những người cho thuê và bán tài sản

Vừa qua rất nhiều bạn thắc mắc về việc không lấy đựoc hoá đơn thuê nhà ở CCT, Ngày 18/6/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn 2270/TCT-CS trả lời về việc này như sau : Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày …

Xem thêm »

Mẫu 05/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 05/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 05/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 05/TNDN, Mẫu số 05/TNDN theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu 04/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 04/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 04/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 04/TNDN, Mẫu số 04/TNDN theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu 03-6/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03-6/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 03-6/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 03-6/TNDN, Mẫu số 03-6/TNDN theo thông tư

Xem thêm »