Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN (page 30)

Thuế TNDN

Thuế TNDN

Hạch toán khoản chi phí thành lập doanh nghiệp

1/ Quy định của Thuế Trước khi thành lập, công ty có những khoản chi phí như chi phí thuê luật sư, chi phí công chứng, mua tài sản… thì những chi phí đó có được tính vào chi phí được trừ không? Thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ …

Xem thêm »

Chi phí lãi vay và cách hạch toán chi phí lãi vay

Trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp, khoản vay nợ là yếu tố thường thấy trên các báo cáo tài chính. Chi phí phát sinh phục vụ cho mục đích vay nợ và chi phí lãi của khoản nợ vay này là một phần chi phí phát sinh …

Xem thêm »

Các khoản chi trả người lao động với thuế TNDN, thuế TNCN

Có mối quan hệ như thế nào giữa thu nhập của người lao động từ tiền lương, tiền công… với thuế TNDN, thuế TNCN Trong mùa quyết toán, xin đưa ra một số lưu ý cùng các bạn    Trong năm hoạt động, kế toán có thể trích lương, trước …

Xem thêm »

Chứng từ thanh toán qua ngân hàng gồm những thông tin nào

Theo công văn của Tổng cục thuế, kế tóan ngòai việc theo dõi công nợ của từng công ty, còn phải theo dõi số tiền của từng lần thanh tóan được ghi cụ thể của hóa đơn nào, hợp đồng nào, nghiệp vụ nào… Vậy chứng từ thanh toán qua …

Xem thêm »

Bộ chứng từ công tác phí để tính làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Mỗi một doanh nghiệp đều có chi phí đi công tác. Vậy khi đi công tác thì Bộ chứng từ công tác phí để tính làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ: Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản …

Xem thêm »

Chi phí của xe đi mượn cá nhân có được khấu trừ thuế GTGT

Hiện nay nhu cầu sử dụng xe ô tô là rất lớn nhất là đối với các doanh nghiệp. Đó là phương tiện đi lại thuận lợi nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể mua được xe ô tô. Vì vậy một số doanh nghiệp đã mượn xe …

Xem thêm »

Cách kê khai quyết toán thuế TNDN

Kể từ ngày 15/11/2014 theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế TNDN, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cụ thể như sau:   Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai …

Xem thêm »

Những khoản trích trước được tính vào chi phí được trừ

Chi phí được trừ là những chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh trong kỳ, là những khoản chi tạo ra doanh thu trong kỳ. Nhưng cũng có những khoản trích trước được tính vào chi phí được trừ trong kỳ. Những khoản trích trước được tính vào chi phí được …

Xem thêm »

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

1/ Thu nhập từ nhượng quyền thương mại là gì ? Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện …

Xem thêm »

Hạch toán đối với hàng cho, biếu, tặng

Năm 2014, các quy định về hạch toán về dịch vụ, hàng hóa cho, biếu, tặng,… được thay đổi. Vì vậy, dưới đây là phần hướng dẫn các bạn hạch toán hàng hóa cho, tặng theo quy định mới. Quy định mới nhất về hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, …

Xem thêm »