Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN (page 20)

Thuế TNDN

Thuế TNDN

Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Với những vi phạm quy định về phát hành hóa đơn sẽ bị phạt tiền …

Xem thêm »

Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Đối với những vi phạm quy định về mua hóa đơn thì sẽ bị phạt tiền theo …

Xem thêm »

Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Đối với những vi phạm quy định về đặt in hóa đơn sẽ bị phạt tiền …

Xem thêm »

Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những hành vi vi phạm quy định …

Xem thêm »

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau: .. Thời hiệu xử phạt vi …

Xem thêm »

Cách xử lý nộp thừa thuế tndn tạm tính của doanh nghiệp

Doanh nghiệp khi tạm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính có thể nộp thừa tiền thuế so với quyết toán thuế. Vậy Cách xử lý nộp thừa thuế TNDN tạm tính của doanh nghiệp như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ như sau: Quy …

Xem thêm »

Những hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Những hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, ban hành theo Thông tư số 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Theo đó hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn nếu được phát …

Xem thêm »

Mẫu số 12 về thu hồi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 12 về thu hồi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu số 12 tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài viết …

Xem thêm »

Mẫu số 11 về đình chỉ hành nghề đại lý thuế đối với nhân viên đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 11 về đình chỉ hành nghề đại lý thuế đối với nhân viên đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu số 11 tại đây Mời các bạn xem tiếp một …

Xem thêm »

Mẫu số 10 về đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 10 về đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu số 10 tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài …

Xem thêm »