Home » Tin tức » Thuế » Thuế khác (page 4)

Thuế khác

Thuế khác

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo thông tư 26 năm 2015 của Bộ tài chính ngày 27 tháng 02 năm 2015 – Trình tự thực hiện: + Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị …

Xem thêm »

Công văn 4638/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4638/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vấn đề vướng mắc về xác định chính sách tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4603/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4603/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Sơn La vấn đề vướng mắc về xác định thuế tài nguyên. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4603/TCT-CS Kính …

Xem thêm »

Công văn 4600/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4600/TCT-CS gửi Cục thuế thành phố Đà Nằng vấn đề vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung …

Xem thêm »

Điểm mới Nghị định 108 năm 2015 về thuế tiêu thụ đặc biệt

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Điểm mới Nghị định 108 năm 2015 về thuế tiêu thụ đặc biệt trong đó có một số nội dụng: Về đối tượng chịu thuế TTĐB, Về đối tượng không chịu thuế TTĐB, Về giá tính thuế TTĐB, Về khấu trừ thuế TTĐB. Sau đây là …

Xem thêm »

Những Điểm mới Thông tư 152 [CẬP NHẬT NGAY]

Những Điểm mới Thông tư 152 [CẬP NHẬT NGAY]

Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng bộ tài chính cho ban hành Thông tư 152 năm 2015  về Thuế Tài Nguyên, Ngày 03 tháng 11 năm 2015, Tồng cục thuế ban hành Công văn số 4554/CS-TCT giới thiệu Những Điểm mới Thông tư 152  trong đó có các nội dung chi …

Xem thêm »

Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ …

Xem thêm »

Quy định về thuế suất thuế TNDN mới nhất năm 2016

Trong những năm gần đây, thuế suất thuế TNDN luôn có những thay đổi, theo lộ trình giảm thuế suất thuế TNDN tới mức 20% vào năm 2016. Trong thời gian qúa độ việc thực hiện giảm thuế suất phổ thông được thực hiện ở từng nhóm doanh nghiệp khác nhau. Doanh nghiệp bạn ở …

Xem thêm »

Công văn 4493/TCT-QLN của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4493/TCT-QLN trả lời Cục Thuế tỉnh Long An về vấn đề vướng mắc về phân kỳ nộp tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4484/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 29 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4484/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phổ Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách tiền thuê đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »