Home » Tin tức » Thuế » Thuế khác (page 3)

Thuế khác

Thuế khác

Cách tính thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài

Cách tính thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài

Đối với những nhà thầu nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư vào Việt Nam sẽ thì dự án đó sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng cho nhà đầu tư đó. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách tính thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài  …

Xem thêm »

Công văn 445/TCT-CS ban hành ngày 28 tháng 01 năm 2016

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Công văn 445/TCT-CS ban hành ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Tổng Cục thuế về việc thu thuế tại nguyên. Dưới đây là toàn văn bài viết. Công văn 445/TCT-CS Trả lời Công văn số 7631/CT-THNVDT ngày 17/12/2015 của Cục Thuế …

Xem thêm »

Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thu đặc biệt theo thông tư 195

khấu trừ thuế tiêu thu đặc biệt

Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC quy định về các trường hợp doanh nghiệp được khấu thuế TTĐB. Để hiểu rõ hơn về các trường hợp cụ thể, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thu đặc biệt theo thông tư 195 để phục vụ cho việc tính …

Xem thêm »

Thời điểm xác định giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt – thông tư 195

Thời điểm xác định tính thuế Tiêu thụ đặc biệt

Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC , đồng tiền và thời điểm xác định tính thuế Tiêu thụ đặc biệt được quy định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Thời điểm xác định giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt để phục vụ cho việc tính thuế và …

Xem thêm »

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ

Đối với các đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt là các dịch vụ, Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ được xác định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với …

Xem thêm »

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu

Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC  đối với các hàng hóa dơ đơn vị nhập khẩu bán ra hoặc hàng hóa sản xuất trong nước thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của doanh nghiệp được xác định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Giá …

Xem thêm »

Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 195

Thông tư 195/2015/TT-BTC ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 thay thế cho thông tư 05 năm 2012 hướng dẫn luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, những Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo thông tư 195 bắt đầu từ thời điểm năm 2016 sẽ gồm những …

Xem thêm »

Khoản thu từ việc đổi chuyến bay có phải khai thuế GTGT

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Các hãng máy bay thường xuyên nhận được Khoản thu từ việc đổi chuyến bay từ phía khách hàng: như đổi ngày bay, giờ bay, người bay. Vậy theo luật thuế GTGT thì các khoản thu này có phải khai thuế GTGT không và nếu có thì được thực hiện …

Xem thêm »

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa gia công

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa gia công

Theo Thông tư 195/2015/TT-BTC đối với các đối tượng chịu thuế Tiêu thụ đặc biệt là hàng hóa sản xuất chịu thuế như: hàng nhập khẩu tại khâu nhập khẩu, hàng gia công, hàng hóa hơp tác sản xuất, Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối được xác định như thế …

Xem thêm »

Khái niệm Hóa đơn xác thực là gì

Khái niệm Hóa đơn xác thực là gì

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế (hóa đơn xác thực) là gì? Hay còn gọi Hóa đơn xác thực là gì? Đại lý thuế Công Minh xin giải đáp như sau: Căn cứ vào Điều 3, Quyết …

Xem thêm »