Home » Tin tức » Thuế » Thuế GTGT (page 5)

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ

Quy định về thuế nhà thầu và nhà thầu phụ. Thuế nhà thầu là một vấn đề khó không chỉ với doanh nghiệp mà đối với cả cơ quan chức năng. Nhất là những trường hợp thuế nhà thầu còn liên quan tới thầu phụ là doanh nghiệp nước ngoài …

Xem thêm »

Xuất hóa đơn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Xuất hóa đơn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Trường hợp, Công ty đã thực hiện đặt in hóa đơn nhưng hoá đơn đầu vào, hợp đồng hay các khoản khách hàng ứng trước đều thuộc chi nhánh hạch toán phu thuộc của chi nhánh. Vậy việc, xuất hóa đơn và kê khai thuế sẽ được thực hiện như thế …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai thuế cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Hướng dẫn khai thuế cho cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Trường hợp, doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại ngoại tỉnh với chức năng sản xuất, ko tạo ra doanh thu và hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh có phải đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT cho chi nhánh …

Xem thêm »

Xuất điều chuyển hàng giữa các chi nhánh có phải xuất hóa đơn GTGT

Xuất điều chuyển hàng giữa các chi nhánh có phải xuất hóa đơn GTGT

Thực tế, nhiều công ty có các chi nhánh sản xuất riêng của đơn vi và thực hiện hạch toán phụ thuộc vào công ty mẹ. Trong quá trình sản xuất, các công ty sẽ thưc hiện xuất điều chuyển giữa các kho để phục vụ cho công tác bán …

Xem thêm »

Gia hạn nộp thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Gia hạn nộp thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Trên thực tế, có nhiều công ty sau khi các hợp đồng xây dựng, công trình thì sẽ thực hiện giao thầu lại cho các chi nhánh để thực hiện các gói thầu. Tuy nhiên, trong một số trường hơp, công trình nhà có vốn từ ngân sách nhà nước …

Xem thêm »

Khấu trừ thuế GTGT cho chi nhánh

Khấu trừ thuế GTGT cho chi nhánh

Đối với các chi nhánh thực hiện hạch toán độc lập, việc thực kê khai thuế diễn ra bình thường như các đối tượng nộp thuế khác. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các chi nhánh được công ty mẹ thanh toán những hóa đơn trên 20 triệu bằng …

Xem thêm »

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Hướng dẫn khai thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Trên thực tế, có nhiều đơn vị, công ty lập các chi nhánh tại các địa phương khác với trụ sở chính để mở rộng cũng như nâng cao mô hình kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, về vấn đề thủ tục và kê khai thuế thì nhiều đơn …

Xem thêm »

Xác định thuế GTGT cho thiết bị giáo dục

Xác định thuế GTGT cho thiết bị giáo dục

Đối với các đơn vị nhà thầu chính cung cấp thiết bị chuyên dùng cho giảng dạy (mô hình đào tạo) cho trường đào tạo nghề thì thuế GTGT áp dụng cho mặt hàng thiết bị giáo dục này là bao nhiêu? Trong trường hợp, các đơn vị làm nhà thầu …

Xem thêm »

Luật 106/2016/QH13 sửa đổi Luật thuế GTGT, Thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế

Ngày 06 tháng 4 năm 2016 Quốc hội vừa thông qua Luật 106/2016/QH13 sửa đổi Luật thuế GTGT, Thuế TTĐB, Luật Quản lý thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ điểm mới luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế chi tiết như sau: Điều …

Xem thêm »

Khoản thu từ việc hủy chuyến bay có phải kê khai thuế GTGT

Các hãng máy bay thường xuyên nhận được Khoản thu từ việc hủy chuyến bay từ phía khách hàng. Vậy theo luật thuế GTGT thì các khoản thu này có phải khai thuế GTGT không và nếu có thì được thực hiện như thế nào?  Đại lý thuế Công Minh xin trả …

Xem thêm »