Home » Tin tức » Thuế » Thuế GTGT (page 30)

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Hướng dẫn lập mẫu 03/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ cách lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp mẫu 03/GTGT theo Thông tư 119/2014/TT-BTC mới nhất Hướng dẫn lập mẫu 03/GTGT – Tờ khai thuế GTGT trực tiếp Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC theo phần mềm HTKK mới nhất. Hướng dẫn lập mẫu 02/GTGT Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế GTGT” chọn “Tờ khai GTGT cho …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT theo phần mềm HTKK

Cách lập bảng kê số thuế giá trị gia tăng phải nộp của hoạt động sản xuất thủy điện như thế nào? Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn cách lập phụ lục 01-1/TĐ-GTGT theo phần mềm HTKK mới nhất Hướng dẫn lập mẫu 01-1/TĐ-GTGT + …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/GTGT theo HTKK mới nhất hiện nay

Hướng dẫn lập mẫu 01-1/GTGT theo HTKK mới nhất hiện nay (Phiên bản HTKK 3.3.4), sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra theo phần mềm HTKK theo thông tư 156/2013/TT-BTC. Công Minh xin hướng dẫn lập mẫu …

Xem thêm »

Những lĩnh vực nào được lập bảng kê thay liên 1 của hóa đơn

Doanh nghiệp bán hàng phải lập hóa đơn cho khách hàng. Mỗi lần lập hóa đơn phải lập thành nhiều liên, liên 1 dùng để lưu tại doanh nghiệp, liên 2 để giao cho người mua. Vậy doanh nghiệp có được lập bảng kê thay liên 1 của hóa đơn …

Xem thêm »

Những điều kế toán cần chú ý khi quyết toán thuế (đặc biệt)

Sau mỗi giai đoạn hoạt động, thông thường là 5 năm, cơ quan thuế có những quyết định thanh tra kiểm tra doanh nghiệp. Khi đó doanh nghiệp phải chuẩn bị toàn bộ sổ sách để giải trình với cán bộ thuế. Vậy khi đó, những điều kế toán cần chú ý khi …

Xem thêm »

Thuế suất trên hóa đơn viết sai so với quy định thì kê khai và xử lý thế nào khi cơ quan thuế phát hiện?

Doanh nghiệp bán hàng khi bán hàng hóa phải xác định được thuế suất của hàng hóa mà doanh nghiệp bán ra. Nếu doanh nghiệp không xác định đúng được thuế suất nên viết sai thuế suất trên hóa đơn thì xử lý như thế nào? Thông tư 219/2013/TT-BTC tại …

Xem thêm »

Mẫu 15/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 15/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 15/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  tại đây Từ khóa: Mẫu số 15/KTTT, Mẫu số 15/KTTT theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu 10/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 10/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính ………………………….. Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 10/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 10/KTTT, Mẫu số 10/KTTT theo thông tư  

Xem thêm »

Mẫu 08/KTTT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 08/KTTT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 08/KTTT Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 08/KTTT, Mẫu số 08/KTTT theo thông tư

Xem thêm »