Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế (page 20)

Quản lý thuế

Quản lý thuế

Công văn 4440/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 27 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4440/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về vấn đề vướng mắc về xử lý vướng mắc  hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4439/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 27  tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4439/TCT-KK trả lời Cục Thuế thành phố Đà Nang về vấn đề vướng mắc về thực hiện chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4438/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 27  tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4438/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về vấn đề vướng mắc về hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4447/TCT-TNCN của tổng cục thuế

Ngày 27  tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4447/TCT-TNCN trả lời Công ty TNHH dinh dưỡng động vật EH Hà Tây Việt Nam  về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNCN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công …

Xem thêm »

Khi nào được phép lập hóa đơn GTGT theo tên công ty cũ

Các thông tin bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Đối với những doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện việc thay đổi tên công ty thì sẽ lập hóa đơn như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sre Khi nào được phép lập hóa đơn GTGT theo tên công ty cũ  đối với các doanh nghiệp như sau: Quy …

Xem thêm »

Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại

Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại

Các doanh nghiệp thực hiện bán hàng online, bán hàng trực tuyến khi thực hiện bán hàng và xuất hóa đơn cho khách nhưng hàng hóa và hóa đơn bị trả lại. Trong trường hợp đó, doanh nhiệp xử lý Hóa đơn GTGT bán hàng qua mạng bị trả lại như …

Xem thêm »

Thuế GTGT của Tài sản cố định có được khấu trừ không?

Thuế GTGT của Tài sản cố định có được khấu trừ không?

Nhiều doanh nghiệp thắc mắc về việc khi mua Tài sản cố định thì thuế giá trị gia tăng của tài sản đó có được khấu trừ không? Đồng thời các chi phí liên quan đến sửa chữa có được khấu trừ không. Đại lý thuế Công Minh xin trả lời vấn …

Xem thêm »

Công văn 4408/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4408/TCT-KK trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4407/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4407/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing (Việt Nam) về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4406/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4406/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Gia Lai. về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4406/TCT-CS …

Xem thêm »