Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế (page 20)

Quản lý thuế

Quản lý thuế

Công văn 4407/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4407/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing (Việt Nam) về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Công văn 4406/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4406/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Gia Lai. về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4406/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 4404/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4404/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp. về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4404/TCT-CS …

Xem thêm »

Công văn 4403/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4403/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố cần Thơ. về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT với mặt hàng tro trấu. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn …

Xem thêm »

Công văn 4402/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4402/TCT-CS trả lời Công TNHH MTV Dịch vụ thuỷ lợi Bình Phước về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »

Công văn 4401/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4401/TCT-CS trả lời Công ty cổ dịch vụ kỹ thuật viễn thông về vấn đề vướng mắc về chính sách tiền thuê đát. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: …

Xem thêm »

Công văn 4399/TCT-QLN của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4399/TCT-QLN trả lời Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về vấn đề vướng mắc về không tính tiền chậm nộp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 4392/TCT-DNL của tổng cục thuế

Ngày 23 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4392/TCT-DNL trả lời Công ty cổ dịch vụ kỹ thuật viễn thông về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Hàng hóa bị trả lại một phần có phải lập hóa đơn

Hàng hóa bị trả lại một phần

Các doanh nghiệp thực hiện bán hàng, khi thực hiện bán hàng và xuất hóa đơn cho khách nhưng hàng hóa và hóa đơn bị trả lại một phần. Trong trường hợp đó, Hàng hóa bị trả lại một phần có phải lập hóa đơn không? Đại lý thuế Công Minhxin …

Xem thêm »

Công văn 68507/CT-HTr của cục thuế Hà Nội

Ngày 22 tháng 10  năm 2015, Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn 68507/CT-HTr trả lời Chi cục Thuế Huyện Thanh Trì giải đáp về chính sách thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 68507/CT-HTr Chi cục Thuế Huyện …

Xem thêm »