Home » Tin tức (page 222)

Tin tức

Đại lý thuế Công Minh Là một đơn vị luôn đưa ra những bản tin thuế, chính sách thuế, các giải đáp về thuế mới nhất, nhanh nhất và kip thời nhất.

Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt thông tư 156

Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này: Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt …

Xem thêm »

Đối tượng và thời hạn kê khai thuế GTGT theo quý theo thông tư 156

Theo thông tư 156, những đối tượng nào sẽ thực hiện khai thuế GTGT theo quý và thời hạn để hoàn thành hồ sơ khai thuế là khi nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ quy định về hai vấn đề trên: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý Khai thuế theo quý …

Xem thêm »

Quy định về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT

Theo thông tư 156 năm 2013 hướng dẫn về Luật quản lý thuế, đối với những người nộp thuế thì có phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT thì trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT sẽ thuộc về ai. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ trách nhiệm …

Xem thêm »

Cách làm bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh số 01/KHBS

Khi doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thì luôn có một bản giải trình đi kèm theo bộ hồ sơ khai bổ sung của Doanh nghiệp để chứng mình cho việc khai bổ sung là đúng với quy định của Luật quản lý thuế. Đại lý …

Xem thêm »

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Với việc doanh nghiệp được phép khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thì trong những trường đó, người nộp thuế sẽ thực hiện khai bổ sung như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt thông tư 156 về các trường hợp khai khai bổ sung hồ …

Xem thêm »

Quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo thông tư 156

Theo quy định của thông tư 156 – Luật quản lý thuế, người nộp thuế được quyền khai bổ sung hồ sơ khai thuế khi phát hiện ra sai sót. Vậy khi đó, Việc khai bổ sung sẽ phải tuân theo những quy định nào. Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế thì nộp ở đâu

Thông thường, khi người nộp thuế muốn nộp hồ sơ khai thuế thì nộp trực tiếp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình. Tuy nhiện, trong một số trường hợp đặc biệt, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế lại có sự thay đổi. Vậy các địa …

Xem thêm »

Thời hạn nộp và gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo thông tư 156

Đối với các hồ sơ khai thuế mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế theo lần phát sinh nghĩa vụ thuế được quy định trong thông tư 156 năm 2013. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ các quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai …

Xem thêm »

Các nguyên tắc khai thuế, tính thuế mới nhất

Theo luật quản lý thuế Thông tư 156, tất cả các người nộp thuế đều phải thực hiện nghĩa vụ thuế dựa trên những nguyên tắc khai thuế và nguyên tắc tính thuế. Vậy những nguyên tắc đó là như thế nào? Và những nguyên tắc đó đến nay có …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

Theo quy định thông tư 156 Với việc người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì bắt buộc phải thông báo thông tin đó với Ngân hàng. Đại …

Xem thêm »