Home » Tin tức (page 222)

Tin tức

Đại lý thuế Công Minh Là một đơn vị luôn đưa ra những bản tin thuế, chính sách thuế, các giải đáp về thuế mới nhất, nhanh nhất và kip thời nhất.

Hướng dẫn khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Để phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối năm và quyết toán thuế doanh nghiệp, khi doanh nghiệp thực hiện khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn bạn đọc kê khai tờ khai thuế GTGT theo mẫu 03/GTGT theo thông tư …

Xem thêm »

Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

Để phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối năm và quyết toán thuế doanh nghiệp với các dự án đầu tư ngoài tỉnh. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn bạn đọc kê khai tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo …

Xem thêm »

Mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng …

Xem thêm »

Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT

Đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, khi thực hiện kê khai thuế GTGT của Doanh nghiệp thì cần thực hiện thêm bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ …

Xem thêm »

Tính phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Khi doanh nghiệp phát sinh các khoản thuế GTGT thì doanh nghiệp thực hiện phân bổ như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Tính phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính trên phụ lục 01-6/GTGT như sau: Tải Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa …

Xem thêm »

Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính

Theo thông tư 156 Trường hợp các doanh nghiệp có nhiều cơ sở tại các cơ quan quản lý thuế khác nhau nhưng vẫn kê khai cho các cơ sở tại trụ sở chính thì người nộp thuế phải thực hiện phân bổ thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »

Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh theo thông tư 156

Để có thể hoàn thành chỉ tiêu 39 trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT, người nộp thể cần phải hoàn thành phuc lục trước khi kê khai thuế vãng lai ngoại tỉnh trên mẫu 01-5/GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu cách kê khai trên phụ lục …

Xem thêm »

Mẫu phụ lục tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh theo thông tư 156

Theo thông tư 156, đối với các hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh, người nộp thuế phải kê khai số thuế GTGT đã nộp ở ngoại tỉnh. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ mẫu tờ khai thuế …

Xem thêm »

Bảng phân bổ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ trong năm

Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng phân bổ thuế GTGT 01-4B/GTGT của hàng hóa dịch vụ trong năm. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này: Tải Bảng phân bổ thuế GTGT của …

Xem thêm »

Bảng phân bổ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ trong tháng

Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng phân bổ thuế GTGT 01-4A/GTGT của hàng hóa dịch vụ trong tháng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này: Tải Bảng phân bổ thuế GTGT của …

Xem thêm »