Home » Tin tức (page 210)

Tin tức

Đại lý thuế Công Minh Là một đơn vị luôn đưa ra những bản tin thuế, chính sách thuế, các giải đáp về thuế mới nhất, nhanh nhất và kip thời nhất.

Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính A – PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI I. Thông tin cá nhân nhận thừa kế, quà tặng 1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………….. 2. Mã số thuế: …

Xem thêm »

Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 13-1/BK-TNCN, Mẫu số 13-1/BK-TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 13/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 13/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính [04] Tên người nộp thuế:…………………………………….…………………………. [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….. [07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/thành phố: ……………………………………….. [09] Điện thoại:………………[10] Fax:………………………[11] Email: ……………….. [12] …

Xem thêm »

Mẫu 12-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 12-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính   Kính gửi: Ông/ Bà/Tổ chức………. ………………………………… Mã số thuế: ………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………….. Căn cứ hồ sơ và phiếu chuyển thông tin của cơ quan, …

Xem thêm »

Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 12/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính I. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN KHAI TRỰC TIẾP. [04] Tên người nộp thuế:……………..…………………………………………………… [05] Mã số thuế: [06] Địa …

Xem thêm »

Mẫu 11-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 11-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính I. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN 1. Thửa đất số:……………………Tờ bản đồ số: …………………………………………….. Số nhà, đường phố………………………………………………………………………………….. Thôn, xóm…………………………………………………………………………………..…… Phường/xã:……………………………………………………………………………………………… Quận/huyện………………………………………………………………………………………… Tỉnh/ thành phố………………………………………………………………………………………. 2. …

Xem thêm »

Mẫu 11/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 11/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính A – PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG [01] Họ và tên: …………………………………………………………………………………. [02] Mã …

Xem thêm »

Mẫu 09-4/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 09-4/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 09-4/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 09-4/PL-TNCN, Mẫu số 09-4/PL-TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 09-3/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 09-3/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính [02] Tên người nộp thuế:…………….…………………………………………………………….. [04] Họ và tên vợ (chồng) nếu có: ……………………….………………………………… [05] Mã số thuế: [06] Số CMND/ Số hộ chiếu vợ (chồng):..…………………………………………………………… …

Xem thêm »

Mẫu 09-2/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 09-2/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu 09-2/PL-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 09-2/PL-TNCN, Mẫu số 09-2/PL-TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »