Home » Tin tức (page 210)

Tin tức

Đại lý thuế Công Minh Là một đơn vị luôn đưa ra những bản tin thuế, chính sách thuế, các giải đáp về thuế mới nhất, nhanh nhất và kip thời nhất.

Bảng phân bổ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ trong năm

Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng phân bổ thuế GTGT 01-4B/GTGT của hàng hóa dịch vụ trong năm. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này: Tải Bảng phân bổ thuế GTGT của …

Xem thêm »

Bảng phân bổ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ trong tháng

Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng phân bổ thuế GTGT 01-4A/GTGT của hàng hóa dịch vụ trong tháng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này: Tải Bảng phân bổ thuế GTGT của …

Xem thêm »

Bảng kê hàng hóa dịch vụ thuế suất 0% 01-3/gtgt thông tư 156

Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng kê hàng hóa dịch vụ thuế suất 0% 01-3/gtgt. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này: Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ thuế …

Xem thêm »

Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt thông tư 156

Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này: Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt …

Xem thêm »

Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt

Để có thể lên được tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156, Người nộp thuế phải lên lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào  01-2/gtgt để lấy số liệu vào tờ khai. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách lập …

Xem thêm »

Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Theo thông tư đối với các đối tượng khai thuế đủ điều kiện thực hiện khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ thì bộ hồ sơ khai thuế sẽ gồm những chứng từ gì và cách kê khai cần chú ý điểm gì. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ như …

Xem thêm »

Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

Để có thể lên được tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156, Người nộp thuế phải lên lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt để lấy số liệu vào tờ khai. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách …

Xem thêm »

Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt thông tư 156

Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này: Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt …

Xem thêm »

Đối tượng và thời hạn kê khai thuế GTGT theo quý theo thông tư 156

Theo thông tư 156, những đối tượng nào sẽ thực hiện khai thuế GTGT theo quý và thời hạn để hoàn thành hồ sơ khai thuế là khi nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ quy định về hai vấn đề trên: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý Khai thuế theo quý …

Xem thêm »

Quy định về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT

Theo thông tư 156 năm 2013 hướng dẫn về Luật quản lý thuế, đối với những người nộp thuế thì có phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT thì trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT sẽ thuộc về ai. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ trách nhiệm …

Xem thêm »