Home » Tin tức (page 210)

Tin tức

Đại lý thuế Công Minh Là một đơn vị luôn đưa ra những bản tin thuế, chính sách thuế, các giải đáp về thuế mới nhất, nhanh nhất và kip thời nhất.

Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt thông tư 156

Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này: Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt …

Xem thêm »

Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt

Để có thể lên được tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156, Người nộp thuế phải lên lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào  01-2/gtgt để lấy số liệu vào tờ khai. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách lập …

Xem thêm »

Hướng dẫn kê khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

Theo thông tư đối với các đối tượng khai thuế đủ điều kiện thực hiện khai thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ thì bộ hồ sơ khai thuế sẽ gồm những chứng từ gì và cách kê khai cần chú ý điểm gì. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ như …

Xem thêm »

Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

Để có thể lên được tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156, Người nộp thuế phải lên lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt để lấy số liệu vào tờ khai. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách …

Xem thêm »

Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt thông tư 156

Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này: Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt …

Xem thêm »

Đối tượng và thời hạn kê khai thuế GTGT theo quý theo thông tư 156

thông tư 156

Theo thông tư 156, những đối tượng nào sẽ thực hiện khai thuế GTGT theo quý và thời hạn để hoàn thành hồ sơ khai thuế là khi nào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ quy định về hai vấn đề trên: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý Khai thuế theo quý …

Xem thêm »

Quy định về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT

thông tư 156

Theo thông tư 156 năm 2013 hướng dẫn về Luật quản lý thuế, đối với những người nộp thuế thì có phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT thì trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT sẽ thuộc về ai. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ trách nhiệm …

Xem thêm »

Cách làm bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh số 01/KHBS

Khi doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thì luôn có một bản giải trình đi kèm theo bộ hồ sơ khai bổ sung của Doanh nghiệp để chứng mình cho việc khai bổ sung là đúng với quy định của Luật quản lý thuế. Đại lý …

Xem thêm »

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Với việc doanh nghiệp được phép khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thì trong những trường đó, người nộp thuế sẽ thực hiện khai bổ sung như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt thông tư 156 về các trường hợp khai khai bổ sung hồ …

Xem thêm »

Quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo thông tư 156

Theo quy định của thông tư 156 – Luật quản lý thuế, người nộp thuế được quyền khai bổ sung hồ sơ khai thuế khi phát hiện ra sai sót. Vậy khi đó, Việc khai bổ sung sẽ phải tuân theo những quy định nào. Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »