Home » Tin tức » Kế toán (page 10)

Kế toán

Kế toán

Hạch toán kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh chia lợi nhuận sau thuế

Các doanh nghiệp luôn có hoạt động hợp tác kinh doanh. Hợp tác kinh doanh theo quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC có 3 phương pháp là: Hạch toán hợp tác kinh doanh hình thức tài sản đồng kiểm soát Hạch toán hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình …

Xem thêm »

Hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định như thế nào

Trong kinh doanh, các doanh nghiệp thường hay hợp tác để cùng kinh doanh. Vậy quy định về Hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định như thế nào? Đại lý thuế Công minh xin chia sẻ cùng các bạn: 1. Quy định của Luật đầu tư 2014 về hợp …

Xem thêm »

Hạch toán hợp tác kinh doanh hình thức tài sản đồng kiểm soát

Các doanh nghiệp luôn có hoạt động hợp tác kinh doanh nhưng Hạch toán hợp tác kinh doanh hình thức tài sản đồng kiểm soát ntn và Hợp tác kinh doanh theo quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC có 3 phương pháp là gì? Hạch toán hợp tác kinh doanh …

Xem thêm »

Nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng được không?

Nộp báo cáo tài chính bổ sung qua mạng được không? Làm sai báo cáo tài chính thì xử lý thế nào? Có được nộp lại báo cáo tài chính làm sai của các năm trước? Có được kê khai bổ sung báo cáo tài chính làm sai? Đại lý …

Xem thêm »

Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực

Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn người mua, tra cứu, kiểm tra hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế mới nhất. Các tổ chức, cá nhân mua hàng hóa. dịch vụ (người mua) mỗi khi nhặn được hóa đơn điện tử có …

Xem thêm »

Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh

Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh mới nhất theo thông tư 92 và Công văn số 55058/CT-HTr của cục thuế Hà Nội trong đó hướng dẫn Căn cứ tính thuế GTGT và thuế TNCN Cá nhân kinh doanh …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế (Hóa đơn điện tử)

Hướng dẫn phát hành hóa đơn đơn điện tử có mã xác thực

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ từng bước Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế của hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế mới nhất năm 2015 Hướng dẫn lập hóa đơn xóa bỏ Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh Từng bước …

Xem thêm »

Biểu thuế suất thuế TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

Biểu thuế suất thuế TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, Bộ tại chính ban hành Thông tư 195 năm 2015 và đính kèm theo đó là Biểu thuế suất thuế TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC chi tiết các mức thuế suất thuế Tiêu thụ đặc biệt như sau: Biểu thuế suất thuế TTĐB theo Thông tư 195/2015/TT-BTC BIỂU …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh (Hóa đơn điện tử)

Hoa đơn điều chỉnh hóa đơn điện tử

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh trong Hóa đơn điện tử mới nhất năm 2015. Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh chi tiết các bước hướng dẫn như sau: Doanh nghiệp đã lập và được cấp mà xác thực thành …

Xem thêm »

Sử dụng hóa đơn xác thực có những lợi ích gì

Sử dụng hóa đơn xác thực có những lợi ích gì

Đại lý thuế Công Minh xin được giải đáp một số câu hỏi về Hóa đơn xác thực: Sử dụng hóa đơn xác thực có những lợi ích gì, hay Sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế có lợi ích gì cho Doanh nghiệp? Khi …

Xem thêm »