Home » Tin tức » Kế toán (page 10)

Kế toán

Kế toán

Hướng dẫn lập hóa đơn xóa bỏ (Hóa đơn điện tử)

Lập hóa đơn điện tử

Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn lập hóa đơn xóa bỏ (Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế mới nhất năm 2015) chi tiết từng bước như sau: Doanh nghiệp đã lập hóa đơn và được cáp mà xác thực thành công cho …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có mã xác thực

Lập hóa đơn điện tử

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế mới nhất năm 2015. Thực hiện từng bước lập hóa đơn điện tử chi tiết từng bước như sau: Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có …

Xem thêm »

Phần mềm Java nộp BHXH điện tử và cách cài đặt Java

Phần mềm Java nộp BHXH điện tử và cách cài đặt Java

Chúng tôi, Thành viên Cộng đồng Bảo hiểm điện tử Việt Nam xin chia sẻ Phần mềm Java nộp BHXH điện tử và cách cài đặt Java để nộp BHXH điện tử trên công thông tin giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội Phần mềm Java-Plugin là phần không thể …

Xem thêm »

Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội BHXH Mới nhất

Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội BHXH Mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) Mới nhất qua mạng của hai tỉnh thành lớn nhất cả nước bao gồm: Thành Phố Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh, Mời các bạn thực hiện  Tra cứu kết quả bảo hiểm …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200. BCĐKT là BCTC tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị TS hiện có và nguồn hình thành TS đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Đại lý thuế Công Minh xin hướng …

Xem thêm »

Doanh nghiệp có được ký hợp đồng với người đủ tuổi nghỉ hưu

Doanh nghiệp có được ký hợp đồng với người đủ tuổi nghỉ hưu

Tại nhiều doanh nghiệp khi người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn còn muốn tiếp tục làm việc hoặc doanh nghiệp muốn giữ nhân viên đó ở lại làm việc thêm cho công ty có được hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và …

Xem thêm »

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo Thông tư 200

lap-bao-cao-luu-chuyen-tien-te-truc-tiep-theo-thong-tu-200

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 (phương pháp trực tiếp). Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo quan trọng phản ánh dòng tiền đi ra và vào của doanh nghiệp. Đối với báo cáo Lưu chuyển tiền tệ có cách …

Xem thêm »

Nghị định 122 năm 2015 về mức lương tôi thiểu vùng 2016

Nghị định 122 năm 2015 về mức lương tôi thiểu vùng 2016

Ngày 14 tháng 11 năm 2014, Chính phủ Nghị định 122 năm 2015 về mức lương tôi thiểu vùng 2016 tăng mức lương tối thiểu vùng trong đó mức tăng lần lượt tăng so với năm 2015 là 400.000 đồng, 350.000 đồng, 300.000 đồng, 250.000 đồng, được áp dụng từ ngày 01/01/2016 Vùng …

Xem thêm »

Không phải phân loại lại chi phí trả trước khi lập báo cáo tài chính?

khong-phai-phan-loai-lai-chi-phi-tra-truoc-khi-lap-bao-cao-tai-chinh

Không phải phân loại lại chi phí trả trước khi lập báo cáo tài chính? Thông tư 200/2014/TT-BTC, kế toán khi lập báo cáo tài chính thì phải phân loại lại các tài sản, nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn. Chi phí trả trước có phải phân loại …

Xem thêm »

Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ tối đa là bao nhiêu?

Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ tối đa là bao nhiêu?

Thời gian phân bổ công cụ dụng cụ tối đa là bao nhiêu? Khi doanh nghiệp mua tài sản công cụ thì thời gian phân bổ tài sản công cụ tối đa là bao nhiêu. Có quy định về thời gian phân bổ công cụ dụng cụ là như thế …

Xem thêm »