Home » Tin tức » Kế toán (page 10)

Kế toán

Kế toán

Phân bổ chi phí mua hàng vào giá gốc hàng tồn kho

Phân bổ chi phí mua hàng vào giá gốc hàng tồn kho

Các chi phí mua hàng, chi phí chế biến là các khoản chi phí làm tăng giá trị hàng tồn kho của hàng hóa trong quá trình nhập kho. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh nhiều mặt hàng với một giá trị của chi phí vận chuyển, chi …

Xem thêm »

Hạch toán hàng tồn kho bị thiếu chờ lý

Hạch toán hàng tồn kho thừa chờ lý

Tương tự như kiểm kê quỹ tiền mặt, khi doanh nghiêp thực hiên kiểm kê hàng hóa phát hiện ra hàng hóa bị thiếu, kế toán cần ghi nhận tại thời điểm đó về hàng hóa. Vậy Hạch toán hàng tồn kho bị thiếu chờ lý như thế nào?  Đại lý thuế …

Xem thêm »

Quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt và cách xử lý

Quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt và cách xử lý

Khi thực hiện sổ sách kế toán, Quỹ tiền mặt luôn được theo dõi ở riêng và doanh nghiệp cần phải thực hiện kiểm tra hàng kỳ. Vậy quy trình kiểm kê quỹ tiền mặt được thực hiện như thế nào? Trường hợp phát hiện thiếu hoặc thừa trong quỹ …

Xem thêm »

Nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn có bị phạt?

Nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn có bị phạt?

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện kê khai nhầm hóa đơn GTGT trong phần xóa bỏ thì có được điều chỉnh bổ sung lại. Và khi nộp lại báo cáo sử dụng hóa đơn, Doanh nghiệp có bị phạt hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nộp lại báo cáo …

Xem thêm »

Chi phí lãi vay trong quá trình xây dựng cơ bản

Chi phí lãi vay đối với các khoản lãi vay nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng cơ bản được doanh nghiệp thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh có được đưa vào chi phí tính thuế trong kỳ hay được xử lý như thế nào? Đại lý …

Xem thêm »

Cách xác định tỷ giá hối đoái để hạch toán cho doanh nghiệp

Cách xác định tỷ giá hối đoái để hạch toán cho doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp phát sinh các khoản thu tiền hoặc có tài khoản tiền tệ của doanh nghiệp, khi thực hiện giao dịch sẽ thực hiện theo tỷ giá nào? Đồng thời đánh giá lại giá trị của doanh nghiệp các khoản có gốc ngoại tệ thì phần giá …

Xem thêm »

Thủ tục hủy hàng hóa hết hạn sử dụng

Thủ tục hủy hàng hóa hết hạn sử dụng

Hàng hóa quá hạn, hàng hóa hết hạn sử dụng là điều không thể trách khỏi đổi với doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh thương mại. Sau khi hàng hóa hóa bị hết hạn sử dụng, doanh nghiệp cần làm các thủ tục để hủy số hàng đó. Vậy …

Xem thêm »

Tài khoản 155 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 155 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Tài khoản 154 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 154 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Tài khoản 153 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 153 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »