Home » Tin tức » Hỗ trợ kê khai (page 3)

Hỗ trợ kê khai

Hỗ trợ kê khai

Hướng dẫn nộp tờ khai XML với cơ quan thuế

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp thuế điện tử trên công thông tin của Tổng cục thuế có nhu cầu nộp tờ khai XML với cơ quan thuế thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn nộp tờ khai XML …

Xem thêm »

Hướng dẫn thay đổi Chữ ký số với cơ quan thuế

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp thuế điện tử trên công thông tin của Tổng cục thuế mà thay đổi chữ ký số thì phải cập nhật lại thông tin với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn thay đổi Chữ ký …

Xem thêm »

Sửa lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp thuế điện tử trên công thông tin của Tổng cục thuế mà gặp phải lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế thì thực hiện như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin hướng …

Xem thêm »

Hướng dẫn In giấy nộp tiền thuế điện tử

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp thuế điện tử trên công thông tin của Tổng cục thuế mà có nhu cầu muốn in giấy nộp tiền để lưu trữ tại đơn vì thì thực hiện như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin hướng …

Xem thêm »

Sửa lỗi Sai mã pin hoặc không tìm thấy thiết bị chứng thư số

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi “Sai mã pin hoặc không tìm thấy thiết bị chứng thư số ”. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người nộp thuế như …

Xem thêm »

Hướng dẫn sửa lỗi “Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng”

Đối với người nộp thuế khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi “Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng” ”. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người nộp thuế như sau: Hướng dẫn sửa lỗi “Hồ sơ chưa …

Xem thêm »

Sửa lỗi “Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu”

Đối với người nộp thuế khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi “Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu”. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người nộp thuế như sau: Các bước sửa lỗi “Mật …

Xem thêm »

Hướng dẫn sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD

Thiết bị chữ ký số USB Token và những tính năng của nó

Đối với người nộp thuế khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value ‘0101360697998’ is not facet-valid with respect to pattern ‘([0-9]{10})(-[0-9]{3})?‘ for type ‘TINType”. Đại lý thuế Công Minh xin hướng …

Xem thêm »

Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Làm Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào. Doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính thì phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan chức năng. Vậy báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào? Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo thông tư 26 năm 2015 của Bộ tài chính ngày 27 tháng 02 năm 2015 – Trình tự thực hiện: + Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị …

Xem thêm »