Thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử theo quyết định 528

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 3 phút đọc

Khi doanh nghiệp thực hiện nộp thông tin và hồ sơ bảo hiểm qua công giao dịch của Bảo hiểm Việt Nam thì thời hạn nộp là bao giờ. Đại lý thuế Công Minh xin Thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử theo quyết định 528/QĐ-BHXH như sau:

Thời hạn nộp hồ sơ bảo hiểm điện tửThời gian nộp hồ sơ bảo hiểm điện tử theo quyết định 528

1. Đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử quy định tại quyết định 528/QĐ-BHXH qua cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết).

Ngày nộp hồ sơ BHXH điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

2. Thời điểm nộp hồ sơ BHXH điện tử là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ của cơ quan BHXH (mẫu 02/TB-TS ban hành kèm theo Quyết định này).

3. Cơ quan BHXH, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ BHXH điện tử đến tài khoản giao dịch của đơn vị trong vòng 02 giờ kể tò khi nhận được hồ sơ BHXH điện tử của đơn vị.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Giải thích từ ngữ viết tắt trong quyết định 528/QĐ-BHXH

Giải thích từ ngữ viết tắt trong quyết định 528/QĐ-BHXH

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo