Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/11/2015 6 phút đọc

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là loại hình hình dịch vụ thành lập công ty được áp dụng cho nhiều cá nhân hay tổ chức (tối đa là 50 đối tượng) có nhu cầu muốn mở doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các thủ tục Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên :

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là gì?

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

"1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần"

Hồ sơ Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Để có thể thành lập được công ty TNHH Hai thành viên, những công việc mà khách hàng cần phải chuẩn bị như sau:

1. Thông tin về công ty TNHH mà bạn muốn thành lập bao gồm:

  • Tên công ty
  • Địa chỉ
  • Ngành nghề kinh doanh của công ty
  • Mức vốn
  • Danh sách người tham gia lập công ty
  • Người đại diện pháp luật của công ty

2. Các giấy tờ đi kèm bao gồm: Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp luật và những cổ đông trong công ty BẢN SAO công chứng trong thời gian 3 tháng

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Hai Thành Viên:

  • Giấy đề nghị thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên của người thành lập
  • Điều lệ thành lập công ty
  • Danh sách cổ đông tham gia lập công ty
  • Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp luật BẢN SAO công chứng trong thời gian 3 tháng

Ngoài ra, trong quá trình thành lập doanh nghiệp, đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho khách hàng các yêu cầu cũng như cách thức thực hiện để có thể kinh doanh ngành nghề đó ( Tham khảo thêm: Quy định về ngành nghề kinh doanh)

Những quy định về cách góp vốn trong công ty cũng sẽ được chúng tôi tư vấn và giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Tham khảo thêm: Quy định về góp vốn và cơ cấu góp vốn)

Mời các bạn tham khảo thêm một số

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo