Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 5 phút đọc
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là loại hình hình dịch vụ thành lập công ty được áp dụng cho một cá nhân hay một tổ chức co nhu cầu muốn mở doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các thủ tục Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là gì? Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Theo điều 73 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là: "1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần."

Hồ sơ Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Để có thể thành lập được công ty TNHH Một thành viên, những công việc mà khách hàng cần phải chuẩn bị như sau: 1. Thông tin về công ty TNHH mà bạn muốn thành lập bao gồm:
  • Tên công ty
  • Địa chỉ
  • Ngành nghề kinh doanh của công ty
  • Mức vốn
  • Người đại diện pháp luật của công ty
2. Các giấy tờ đi kèm bao gồm: Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp luật BẢN SAO công chứng trong thời gian 3 tháng Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên:
  • Giấy đề nghị thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên của người thành lập
  • Điều lệ thành lập công ty
  • Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp luật BẢN SAO công chứng trong thời gian 3 tháng
Ngoài ra, trong quá trình thành lập doanh nghiệp, đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho khách hàng các yêu cầu cũng như cách thức thực hiện để có thể kinh doanh ngành nghề đó ( Tham khảo thêm: Quy định về ngành nghề kinh doanh) Mời các bạn tham khảo thêm một số
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quy định về ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty

Quy định về ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo