Quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 3 phút đọc

Doanh nghiệp trong hàng quý có phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý như hình thức khai thuế GTGT hàng quý hàng tháng không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ quy đinh heo thông tư 156 để phục vụ lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp như sau:

Thong-tu-156

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này. Căn cứ để tính thu nhập doanh nghiệp trong quý là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước liền kề.

Trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra và tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu theo kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế khác với tỷ lệ người nộp thuế đã kê khai thì áp dụng theo kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế.

Trong năm tính thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ được chọn một trong hai hình thức kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý ổn định cả năm theo mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc năm trước bị lỗ thì phải kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý theo mẫu 01A/TNDN.

Năm 2014, theo thông tư 151/2014, bỏ việc khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hình thức và trách nhiệm khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Hình thức và trách nhiệm khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo