Ngày cấp chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 4 phút đọc

Trong quá trình đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, người lao động cần phải hoàn thiện giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội có chữ ký của của bác sỹ tại cơ sở khám bênh. Tuy nhiên, Ngày cấp chứng nhận nghỉ việc như thế nào sẽ là hợp lệ để người lao động được hưởng chế độ. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và trả lời về vấn đề Ngày cấp chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày cấp chứng nhận nghỉ việc hợp lệ Ngày cấp chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội

Theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm Việt Nam đối với các trường trên:

Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do bác sĩ, y sĩ làm việc trong các cơ sở y tế (có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và có đăng ký chữ ký với cơ quan BHXH) ghi và cấp cho người lao động tham gia BHXH để nghỉ việc điều trị ngoại trú hoặc chăm con ốm.

Bên cạnh đó, Về nguyên tắc, khi người lao động (tham gia BHXH bắt buộc) đi thăm khám tại cơ sở y tế, căn cứ tình trạng sức khỏe của người lao động, nếu cần thiết phải nghỉ việc để điều trị ngoại trú bác sĩ sẽ xác nhận số ngày nghỉ cần phải nghỉ việc để điều trị bệnh ngoại trú trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH kể từ ngày khám bệnh tại cơ sở y tế, ngày cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải khớp với ngày thăm khám tại cơ sở y tế.

Như vậy, ngày cấp giấy chứng nhận nghỉ việc bắt buộc phải là ngày mà người lao động đi thăm khám tại các cơ sở y tế. Và thời gian để xác định được số ngày được hưởng chế độ sẽ do bác sỹ xác nhận trên giấy chứng nhận tùy theo tình hình sức khỏe của bệnh nhân

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quy định tính thời gian công tác trước năm 1995 để hưởng bảo hiểm

Quy định tính thời gian công tác trước năm 1995 để hưởng bảo hiểm

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo