Home » Tin tức » Thuế » Mẫu số 01/TTS-Tờ khai cá nhân cho thuê tài sản

Mẫu số 01/TTS-Tờ khai cá nhân cho thuê tài sản

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/TTS-Tờ khai cá nhân cho thuê tài sản được áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay;

Tải mẫu Mẫu số 01/TTS-Tờ khai cá nhân cho thuê tài sản tại đây

1.Nguyên tắc khai thuế:

a) Cá nhân nộp thuế từng lần phát sinh khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh nếu có tổng doanh thu kinh doanh trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

b) Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, xác định được doanh thu kinh doanh của cá nhân thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân tại cơ quan thuế quản lý tổ chức.

c) Hồ sơ khai thuế:

Hồ sơ khai thuế gồm:

– Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

– Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này;

– Bản chụp Hợp đồng thuê tài sản, Phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng).

d) Nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân được thực hiện như đối với cá nhân trực tiếp khai thuế hướng dẫn tại điểm c, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này.

Tải mẫu Mẫu số 01/TTS-Tờ khai cá nhân cho thuê tài sản tại đây

 

Mời các bạn xem tiếp danh sách mẫu biểu theo thông tư 92/2015/TT-BTC

Tiếp theo

Đăng ký nhận Email MIỄN PHÍ

Đại lý thuế Công Minh cập nhật tin tức về thuế, kế toán, kiểm toán, …