Lưu ý về tiền thưởng được tính vào chi phí khi quyết toán thuế

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 5 phút đọc

Trong phát trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh nghiêp luôn có các khoản thưởng cho người lao động để khuyến khích nhưng tuy nhiên việc để các khoản chi phí này có thể được ghi nhận đầy đủ như là một chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN thì kế toán cần chuẩn bị hồ sơ liên quan cũng hạch toán chính xác các khoản này để cơ quan thuế có thể chấp nhận. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ

Lưu ý về tiền thưởng được tính vào chi phí

Lưu ý về tiền thưởng được tính vào chi phí khi quyết toán thuế
Lưu ý về tiền thưởng được tính vào chi phí khi quyết toán thuế
1, Căn cứ luật thuế TNDN. Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 2, điểm 2.5 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu Thuế như sau: Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể mức được hưởng và điều kiện hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Tập đoàn, tổng công ty, Công ty; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, giám đốc đã quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty. Căn cứ theo quy định trên thì để các khoản tiền thưởng này được tính vào chi phí được trừ thì doanh nghiệp phải quy định rõ khoản chi đó ở một trong số những văn bản sau: + Quy chế Tài chính; + Quy chế thưởng; + Hợp đồng lao động; + Thỏa ước lao động tập thể 2. Căn cứ luật thuế TNCN Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 2, Khoản 2 quy định thu nhập chịu thuế như sau:

Các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công là các khoản thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động bao gồm các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả trường hợp thưởng bằng chứng khoán.

Căn cứ theo quy định trên thì khoản tiền thưởng ngày lễ là khoản thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động

Khoản thưởng cho người lao động là khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, nên phải khấu trừ thuế tại thời điểm chi trả, theo biểu thuế luỹ tiến từng phần

3, Hạch toán thưởng Lễ, Tết

Xét về mặt bản chất các khoản thưởng này nếu đủ điều kiện như trên thì các khoản thưởng ngày lễ, tết này được xem là chi phí lương (từ tiền lương, tiền công). Do vậy, đối tượng được nhận này thuộc bộ phận chi phí nào thì hạch toán vào chi phí đó. .Nợ TK 642, 641, 154, 622.. Có TK 334
  • Khi thanh toán tiền thưởng cho người lao động:
Nợ TK 334,3335 Có TK 111, 112 Mời các bạn một số bài viết liên quan
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những lưu ý trước khi thực hiện quyết toán thuế tại Doanh nghiệp

Những lưu ý trước khi thực hiện quyết toán thuế tại Doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo