Khắc phục chữ ký số không hợp lệ

Khắc phục chữ ký số không hợp lệ
Bước 1:
khac phuc chu ky so khong hop leBước 2:
khac phuc chu ky so khong hop le2
Bước 3:
khac phuc chu ky so khong hop le 3
Bước 4:
khac phuc chu ky so khong hop le 4