Hướng dẫn sửa lỗi chức năng chỉ hoạt động với tài khoản kê khai thuế qua mạng

Đối với người nộp thuế khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi “chức năng chỉ hoạt động với tài khoản kê khai thuế qua mạng”. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người nộp thuế như sau:

Các bước sửa lỗi chức năng chỉ hoạt động với tài khoản kê khai thuế qua mạng

Bước 1: Đăng nhập vào trang của Tổng cục thuế: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ và thực hiện Đăng ký
huong-dan-sua-loi-chuc-nang-chi-hoat-dong-voi-tai-khoan-ke-khai-thue-qua-mang
Bước 2: Điền thông tin mã số thuế và số điện thoại của người nộp thuế
huong-dan-sua-loi-chuc-nang-chi-hoat-dong-voi-tai-khoan-ke-khai-thue-qua-mang 2
Bước 3: Thực hiện ký điện tử
huong-dan-sua-loi-chuc-nang-chi-hoat-dong-voi-tai-khoan-ke-khai-thue-qua-mang 4
Bước 4:Điền mật khẩu của người thiết bị USB token
huong-dan-sua-loi-chuc-nang-chi-hoat-dong-voi-tai-khoan-ke-khai-thue-qua-mang 3
Bước 5: Gửi đăng ký điện tử với cơ quan thuế
huong-dan-sua-loi-chuc-nang-chi-hoat-dong-voi-tai-khoan-ke-khai-thue-qua-mang 5
Bước 6: Kiểm tra email trả về tài khoản và mật khẩu của mã số thuế huong-dan-sua-loi-chuc-nang-chi-hoat-dong-voi-tai-khoan-ke-khai-thue-qua-mang 6
Đó là 6 bước để các bạn khắc phục lỗi chức năng chỉ hoạt động với tài khoản kê khai thuế qua mạng
Chúc các bạn thành công