Điều kiện dự thi hành nghề đại lý thuế

haivtca Tác giả haivtca 03/09/2015 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Điều kiện dự thi hành nghề đại lý thuế ban hành theo thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người muốn đăng ký dự thi đại lý thuế phải tuân thủ theo những điều kiện sau:

Điều kiện dự thi hành nghề đại lý thuế
Điều kiện dự thi hành nghề đại lý thuế

Điều kiện dự thi hành nghề đại lý thuế

Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có các điều kiện sau:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 6 Điều 4 Thông tư 117 về các đối tượng không được làm nhân viên đại lý thuế như sau:

"1. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

2. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù.

3. Người có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một (01) năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt.

4. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

6. Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế"

2. Có bằng cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật (chuyên ngành pháp luật kinh tế) và đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực này từ hai (02) năm trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

3. Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi theo quy định tại Điều 12 Thông tư 117.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Điều kiện dự thi hành nghề đại lý thuế, Điều kiện dự thi hành nghề làm thủ tục về thuế, Điều kiện dự thi hành nghề dịch vụ về thuế của đại lý thuế,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quyền và trách nhiệm của người dụng dịch vụ đại lý thuế

Quyền và trách nhiệm của người dụng dịch vụ đại lý thuế

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo