Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 6 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế ban hành theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

1. Các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo thông tư này quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

2. Các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về thuế (gọi chung là người vi phạm), không phân biệt cố ý hoặc vô ý đều bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (sau đây gọi là Luật quản lý thuế), Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ nêu trên và theo quy định tại Thông tư này. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế gồm:

a) Người nộp thuế có hành vi vi phạm hành chính về thuế. b) Tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) có hành vi vi phạm hành chính về thuế. c) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Các hành vi vi phạm hành chính về thuế, bao gồm:

a) Hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế:

  • Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế: hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định
  • Hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế
  • Hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định
  • Hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế
  • Hành vi vi phạm trong việc chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
  • Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn.
  • Hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

b) Hành vi vi phạm hành chính về thuế của tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan:

  • Hành vi thông đồng, bao che người nộp thuế trốn thuế, gian lận thuế;
  • Hành vi không thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
  • Hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế; tài khoản của người nộp thuế nợ thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế.
Mời các bạn xem tiếp các bài viết liên quan: Từ khóa: Đối tượng xử phạt hành chính, Các đổi tượng bị xử phạt hành chính
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?

Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo