Home » Lê Hoa

Lê Hoa

Doanh nghiệp không đóng BHXH thì bị xử phạt như thế nào?

Doanh nghiệp không đóng BHXH thì bị xử phạt như thế nào. Theo quy định thì những doanh nghiệp phải đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động nhưng doanh nghiệp không đóng BHXH thì bị xử phạt như thế nào? Doanh nghiệp có phải đăng ký nội …

Xem thêm »

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2016 như thế nào? Mức lương tối thiểu doanh nghiệp phải trả cho người lao động ở các vùng trong năm 2016 như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn. Theo Nghị Định 122/2015/NĐ-CP thì mức …

Xem thêm »

Cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06 năm 2015

Cách xác định doanh thu để nộp mẫu 06 năm 2015 như thế nào. Doanh thu để xác định được áp dụng theo phương pháp căn cứ doanh thu trên báo cáo tài chính hay doanh thu trên tờ khai thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với …

Xem thêm »

Công văn số 5593/TCT-KK về thời hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2015

Công văn số 5593/TCT-KK về thời hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2015. Doanh nghiệp khi không đủ điều kiện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì phải đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ, tức là doanh nghiệp phải nộp mẫu 06/GTGT cho cơ quan thuế. …

Xem thêm »

Mức lương đóng bảo hiểm năm 2016

Mức lương đóng bảo hiểm năm 2016. Doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên để đảm bảo được các chế độ cho người lao động. Tuy nhiên doanh nghiệp cần phải biết tiền lương đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật là bao …

Xem thêm »

Mẫu biểu quyết toán thuế cuối năm 2015 gồm những gì

Mẫu biểu quyết toán thuế cuối năm 2015 gồm những gì? Mẫu biểu quyết toán thuế năm 2015 so với năm 2014 có sự thay đổi nào không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn? 1. Mẫu biểu quyết toán thuế TNDN cuối năm 2015 gồm …

Xem thêm »

Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2015

Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2015 là khi nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn về hạn nộp các tờ khai quyết toán thuế TNDN và tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2015? Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 3 …

Xem thêm »

Thời hạn nộp mẫu 06 của doanh nghiệp mới thành lập năm 2015

Thời hạn nộp mẫu 06 của doanh nghiệp mới thành lập năm 2015 như thế nào. Doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp mẫu 06 vào thời điểm nào và cuối năm có phải nộp lại mẫu 06 không? Chậm nộp mẫu 06-GTGT theo thông tư 156 thì phạt như …

Xem thêm »

Những quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội năm 2016

Những quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội năm 2016. Luật Bảo hiểm thay đổi có những quy định mới nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động. Vậy những quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội năm 2016 gồm những gì? Đại lý …

Xem thêm »

Tồn quỹ tiền mặt nhiều thì chi phí lãi vay có được tính vào chi phí hợp lý không?

Tồn quỹ tiền mặt nhiều thì chi phí lãi vay có được tính vào chi phí hợp lý không? Rất nhiều doanh nghiệp có lượng tiền mặt nhiều nhưng doanh nghiệp vẫn phải đi vay để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì có được …

Xem thêm »